‘n Waardevolle skat

Daar is ‘n verhaal wat vertel word van ‘n ou man wat ‘n baie indrukwekkende versameling van kunswerk besit het, dit was baie werd en verskeie galerye het in sy versameling belanggestel.

Een van die skilderye in sy versameling was die van sy geliefde seun wat gedurende ‘n oorlog gesterf het, alhoewel hierdie skildery nie noodwendig die duursaamste was nie, was dit vir hom sy kosbaarste besitting.

Na die ou man se afsterwe is daar ‘n veiling gehou om sy versameling te verkoop. Eerste op die lys was die skilderye van sy geliefde seun. Geen kunsgalerye het in die skildery belanggestel nie omdat dit nie as waardevol geag is nie. Om die veiling voort te laat gaan het iemand wat agter in die gehoor gesit het die laagste bedrag vir die skildery aangebied, dit is toe dat daar ‘n klousule in die ou man se testament voorgelees is wat daarop dui dat die persoon wat die skildery van die seun koop, kry die hele versameling daarby. ‘n Ewige skat wat baie waardevol is.

Net so is dit ook wat die Here aan ons belowe, wanneer ons Sy Seun, Jesus, as ons verlosser aanneem en ons lewe oorgee aan Hom, sal ons ‘n skat met ewigheidswaarde ontvang.

Mag jy vandag besef hoe waardevol jou verhouding met Jesus werklik is, en mag jy ook besef hoe groot die skat is wat ons Hemelse Vader vir ons, deur sy Seun, gegee het.

Seënwense,

Stephanie