Om aandag te gee

435
om aandag te gee

Die kernpunt waarom ek my terugkeer na God gevind het, was die feit dat ek die ewigheidswaarde van God besef het ten spyte van my aardse krisis.

In ’n verhaal waar ek deur God verlate gevoel het, moes ek op ’n plek kom wat ek ’n keuse maak. Ek kon nie aanhou rebelleer teen God nie, maar nog steeds wou ek nie die brawe besluit neem nie, en dit was om te vra: Waar is God en bestaan Hy werklik?

Daardie dag het wel aangebreek waar ek verklaar het dat Hy nie bestaan nie, en dit alles omdat God nie op my tyd geantwoord het nie.

Die eensaamheid in ’n wêreld wat Hy geskape het, het my soos ’n swerweling laat voel. Ek het op die hoofweg na Johannesburg gery en myself gevra: Waarom het ek so ver gegaan? Die antwoord was maklik: my aardse omstandighede.

Ja, dit was my 18 maande-oue babadogtertjie wat op sterwe lê, maar nog steeds bly dit verbygaande omstandighede in vergelyking met God se ewigheid, Sy bestaan en werklikheid. Die skaal het so ver oorgeleun na die werklikheid van God, dat ek ’n onvoorwaardelike besluit geneem het: Here, vergewe my ongeduld en twyfelende hart.

Wat het dit te doen met die tema van besigwees? Alles, want dit was ’n sielsbesluit. Onomwonde kom die gedeelte in die Woord van die Here na my in Matteus 6:26: “Want wat baat dit ’n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal ’n mens gee as losprys vir sy siel?”

Elkeen van ons is vasgevang in aardse aktiwiteite. Die grootste hiervan is werk of besigheidsbestuur wat veroorsaak dat ons eenvoudig net te besig is. Ek sê nie hiermee dat jou besige skedule ’n aksie of verklaring is dat God nie bestaan nie, maar eerder wil ek vra wanneer laas het jy jou tyd met God opgeweeg teenoor aardse dinge wat vergaan? Jou siel dra ook ewigheidswaarde.

Daar is soms ’n mispersepsie dat jy die ewige lewe ontvang net as jy die Here aanneem as jou persoonlike saligmaker. Nee, jy ontvang ’n ewige lewe saam met Hom. Die feit is dat elkeen wel vir ewig lewe, maar waar jy dit gaan deurbring, is jou besluit.

Ek het my siel skade aangedoen deur my aardse of verganklike omstandighede so hoog op prys te stel, dat dit my fokus op die werklikheid laat verdof het. Miskien het jou fokus verskuif as gevolg van ander faktore soos tyd, maar jy doen dieselfde skade aan jou siel.

Jou prioriteite en aandag aan dinge wat nie saam met jou in die wêreld hierna kan gaan nie, moet gebalanseerd wees met die rol wat God in jou lewe speel. Hierdie rol sluit nie net gebed of Bybellees in nie, maar alles rondom dit soos jou familie, jou gesin, jou alleentyd. Op die lange duur is dit jou siel wat vir ewig lewe. Hoeveel skade doen ons nie soms aan onsself deur hierdie trein na nêrens te jaag nie?

Net die feit dat jy alreeds tot hier gelees het, is ’n teken dat jy dinge stadiger wil vat. My gebed vandag is dat jy die volgende vraag sal vra: Wat baat dit my as ek die hele wêreld win, maar aan my siel skade ly?

Hoe om my besigwees te hanteer …

Maak vir ’n week ruimte om in die besigste tyd van die dag vir tien minute stil te raak. Verplig jouself om vir jou siel rus te gee, om net weer aandag te gee aan dinge wat ewigheidswaarde het, en stil te raak, ter wille van jou siel.