Om jou toekoms self te wil bepaal

857

Sommige mense is nooit tevrede nie tensy hulle in beheer van elke situasie in hulle lewe is. Hulle probeer alles self uitwerk en is sielsongelukkig.

MAANDAG

Wat beteken dit om beheer te hê?

Jy moet eers weet wat presies dit beteken om in beheer te wees. Eers dan kan jy uitklaar of dit regtig die probleem is waarmee jy te doen het.

Om beheer oor iets te hê is om eienaarskap te neem vir dít waarvoor jy verantwoordelik is. Dit is ook om dinge of die lewe in die rigting van jou doel te bestuur. Dit is om kontrole uit te oefen, om ’n greep te probeer kry op die lewe en om jou en ander se lewens op die een of ander manier te beïnvloed.

Beheer is nié om uit magsbeheptheid alles uit ander se hande te probeer neem en hulle lewe oor te neem nie. Dit beteken ook nie om tot elke prys altyd reg te wees en alles volmaak gedoen te wil hê nie. En dit beteken baie beslis nie om God se rol oor te neem sodat jou lewe sal verloop soos jy dit graag wil hê nie.

Dit ontstel jou dalk geweldig as daar situasies opduik en jy dinge moet aanvaar soos dit is omdat jy niks daaraan kan verander nie. Onthou, daar is net Een wat regtig volkome en volmaakte beheer kan uitoefen. Gee jou lewe oor, want Hy weet die beste!

Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word (Matteus 7:7-8).

DINSDAG

Onderskei tussen wat regtig belangrik en minder belangrik is

Soms raak ons so behep met die uitkoms van ’n doelwit dat dit ons met ’n klomp spanning en frustrasie opsaal. Jy het dalk hard gewerk aan ’n bevordering by die werk en toe kry die minder ervare vrou die aanstelling.

Alhoewel ons ’n sekere mate van beheer oor ’n situasie kan uitoefen, kan ons nooit die sukses daarvan waarborg nie. Jy het gedoen wat jy kon en baie in die proses geleer. Ontspan en vertrou dat die ondervinding jy opgedoen het, jou wel sal help.

Dis belangrik om te onderskei tussen die dinge waaroor jy beheer het en dit waaroor jy nie beheer het nie. Om die waarheid te aanvaar is nie altyd maklik nie. Daarom is letting go ook een van die moeilikste besluite om te neem.

Laat jou sorge aan die Here oor, Hy sal vir jou sorg. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie (Psalm 55:23).

WOENSDAG

Hou op om teen die prikkels te skop

Hoe gemaak as jy, ten spyte van jou toewyding en harde werk, nog steeds nie die gewenste resultaat kry nie? Jy kan gefrustreerd rondhardloop en jouself en ander blameer. Of jy kan die uitkoms van jou harde werk vir die Here gee.

Dit beteken om dit wat onafwendbaar is, te aanvaar en dit die spasie te gee om te word wat dit moet wees. Jy werk dus in harmonie met die waarheid en jy hou op baklei teen iets wat nie gaan verander nie. Jy is dan meer beskikbaar om te fokus op die dinge waaroor jy wel beheer het en kan jou energie dus konstruktief gebruik.

Dié besluit sal jou bevry en die deure na ander moontlikhede oopsluit. Ongeag die uitkoms sal jy altyd iets van jouself kan byleer en later kan toepas.

Die sleutelwoord om te kan laat gaan is dus om te kan aanvaar. ’n Wyse samoerai het gesê jy kan nie ’n goeie soldaat wees as jy die dood vrees nie. Hulle het geleer om die dood te aanvaar en het sodoende vreeslose vegters geword.

Die deurbraak kan juis kom sodra jy dit wat jy so styf vashou, kan laat gaan en dit aan God kan oorgee.

Kyk na die kraaie: hulle saai nie en oes nie; hulle het geen spens of skuur nie, maar God sorg vir hulle. Julle is tog baie meer werd as voëls (Lukas 12:24).

DONDERDAG

Gee die hele situasie oor aan Hom

Dit sal baie makliker wees om die uitkoms van jou doelwitte, drome en situasies te laat gaan as jy kan leer om die hele pakkie by Jesus te gaan neersit. Jy moet dit egter onvoorwaardelik doen en nie later weer gaan terugvat nie!

Sekere dinge is altyd makliker om te laat gaan as ander. Dit verskil ook vir elke mens. Nie almal heg dieselfde waarde aan ’n situasie of vriendskap nie. Vra vir genoeg wysheid om te kan onderskei tussen waar jy die moontlike moet doen en waar jy bloot moet oorgee en vertrou.

Vra maar vir enige ouer wat die eerste keer ’n kind skool toe stuur. By daardie graadeenklaskamerdeur nadat jy jou vyfde “tata” gewaai het en jou rug draai, besef jy jy het nie meer beheer oor die volgende treetjie wat hy gaan neem nie. Hy is nou aan skoolmaatjies en ander invloede blootgestel.

Selfs al wil jy hom graag teen die lewe se draaie beskerm, is die moontlikheid daar dat hy gaan val en seerkry. Of dat ’n meisie sy hart gaan breek…

Jy moet let go and let God. Laat Hom toe om die loop van jou en jou kind se lewe te bepaal.

Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus (Filippense 4:7).

VRYDAG

Jou droom is dalk nie binne Sy wil nie

In Bruce Wilkinson se boek Die Droomgewer sê hy dat ons drome ’n groter betekenis kan kry as ons dit vir God gee. Maar jy moet regtig dapper wees, want die risiko bestaan dat Hy jou droom kan verander onder Sy wil. Dis waarom jy nooit meer geheg moet raak aan jou droom as aan Sy plan vir jou lewe nie.

Corlia de Wet moes dit wat baie na aan haar hart was, laat gaan. “Ek het ’n besigheid met R50 begin en tot ’n sterk, suksesvolle onderneming opgebou. Later was ons drie vennote en ek was die besturende direkteur. Ons het ’n nuwe tak oopgemaak en ek het my volle gewig daar ingegooi.”

Die werksdruk het egter sy tol begin eis. Dis toe dat Corlia besef het dat dit wat so na aan haar hart gelê het, verdeeldheid in alle aspekte van haar lewe gebring het. Daarom het sy as besturende direkteur bedank.

Sy het baie duidelik die boodskap gekry dat sy moes laat gaan. Dit was natuurlik bitter moeilik om te besef dat dit wat sy heeltyd as ’n geleentheid gesien het en waaraan sy so hard gewerk het, nie binne die wil van God was nie.

Bly oop vir oortuiging, selfs al het jy baie geld en tyd in jou droom belê.

Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder ’n slawejuk laat indwing nie (Galasiërs 5:1).

SATERDAG

Sommige dinge kan nie beheer word nie

Dit is ongelukkig onmoontlik om altyd in beheer van alles te wees. Daar is aspekte in jou lewe waaroor jy beheer het, maar daar is ook baie dinge (klein en groot) wat nie gaan verloop soos jy dit beplan het nie. Oor sommige dinge het jy doodeenvoudig net nie beheer nie.

Jy moet die vaardigheid van aanpasbaarheid aanleer. Maak onderskeid tussen dit wat jy kán beheer en dit wat jy nié kan nie. Besluit om dit wat jy nie kan verander nie, te aanvaar.

Die lewe kan ’n wonderlike ervaring wees, maar dan moet jy op die positiewe fokus. Moenie sommer net tou opgooi en toelaat dat onbenullighede jou onderkry nie!

Laat jy ander mense sug omdat jy altyd elke situasie wil beheer? Dalk is dit tyd dat jy so effens skiet gee. Luister as ander kla. Doen selfondersoek en soek die probleem. Net jy kan die verandering maak. Laat ander toe om jou reg te help as jy in die slaggat trap.

Perfeksionisme kan die lewe vir jou mense baie onaangenaam maak. Al laat dit jou beter voel om oor ander baas te speel, kan dit dalk almal van jou af wegstoot. Onthou, elke mens het sy eie doelwitte en standaarde. Jy kan nie jou drome op ander afdwing en kwaad wees as hulle dit nie bereik nie.

Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die tyd wat Hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle (1 Petrus 5:6-7).

SONDAG

So kry jy daardie heerlike vrede

Om te laat gaan het Corlia se lewe ongetwyfeld positief beïnvloed. “Ek het geleer om onder geen omstandighede my waardes en norme prys te gee vir enigiets nie. Dat my karakter onder geen omstandighede skade mag ly ter wille van saketransaksies nie. My God altyd eerste, dan my man en ek, my kinders, my kerk en dan die res.”

Skryf die situasie wat spanning veroorsaak, volledig neer. Verdeel nou ’n stuk papier in twee kolomme. Kyk objektief na die bogenoemde dilemma. Skryf die dinge waaroor jy wel beheer het, in kolom A neer en die dinge waaraan jy niks kan verander nie, in kolom B. Byvoorbeeld: Jou eie gesindheid – kolom A. Die ander persoon se negatiewe houding – kolom B.

Dink aan drie oplossings vir elke ding in kolom A. Neem ’n besluit oor kolom B. Gaan jy toelaat dat dié dinge jou vreugde steel? Skryf jou besluit nou in ’n gebed neer.

Sodra jy weer spanning ervaar, moet jy jouself herinner aan jou gebed en jou besluit. Gesels met iemand wat kan luister.

Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here ’n veilige vesting is; so iemand is soos ’n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot, nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het; ’n droë jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie (Jeremia 17:7-8).