Om om te gee vir voëls

0
382

Elke jaar vlieg daar duisende voëls oor die wêreld heen teen die glasvensters van hoë geboue vas. Baie dikwels beteken dit hul dood.

Die weerkaatsings in die glas verblind of verwar die voëls. Toronto (in Kanada) is nou die eerste stad in die wêreld wat wetgewing ingestel het om te verseker dat voëls nie teen die geboue vasvlieg nie. Die wetgewing verplig onder andere die bouers om vensters in te sit met patrone daarop sodat voëls dit kan raaksien. Vensters kan ook in inhamme in die geboue geplaas word om die weerkaatsing daarvan te verminder. Selfs ouer geboue word opgegradeer om vir bogenoemde voorsiening te maak. Sedert hierdie wetgewing ingestel is, het dit tot baie minder voëlsterftes gelei.

Ook God vergeet nie van voëls nie. Ons lees in Lukas 12:6-7 die volgende: “Word vyf mossies nie vir twee sent verkoop nie? Tog word nie een van hulle deur God vergeet nie. Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moenie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies.”

As God so omgee vir mossies, hoeveel te meer nie ook vir ons nie!