Om ons kinders vir die lewe voor te berei

Ek sit nou die dag in ‘n konferensie waar ons die VUCA werksomgewing bespreek.

“The world of work is Volatile, Uncertain, Complex and Ambigious (VUCA)”.  In boere Afrikaans verwys dit na ‘n vinnig veranderende  wêreld met baie onsekerheid, kompleksiteit en sake wat vaag is.  Die spreker begin praat oor die implikasies hiervan vir die besigheidswêreld, maar my gedagtes meander in ‘n ander rigting.  Ek sien drie juffertjies in my huis wat besig is om belangstelling in wye pienk prinses rokkies te verloor en al hoe meer tiener neigings begin toon.  (Tieners is nou eenmaal VUCA as jy al ooit VUCA gesien het!).  Hierdie drie juffertjies leer my soveel nuwe dinge in die lewe.  Ek word blootgestel aan nuwe musiek en modes, ek leer van “vlogging celebrities” en leer kort-kort iets nuuts by hulle oor my eie selfoon.  Ek staan verbaas oor die verskillende aps wat hulle kan aanbeveel en is oorbluf wanneer hulle vir my die vreemdste (en soms handigste!) webwerwe wys. Hulle wêreld verskil so van die een waarin ek groot geword het!

Ek hoor die spreker interessante feite aanhaal om sy punt te staaf en te wys hoedat die wêreld om ons verander het. Navorsing beweer dat die eerste mens wat 200 jaar oud gaan word, reeds gebore is.  Volgens een of ander professor gaan vandag se jongmense tussen 12 tot 15 werke hê gedurende hul loopbane en talle van die beroepe wat ons vandag ken gaan met verloop van tyd oortollig en irrelevant raak.  My gedagtes dartel weer vrolik terug na die drie juffertjies in my huis en hoe groot die uitdaging is om hulle voor te berei op ‘n toekoms waarvan ons bitter min weet.  Ons het nodig om hulle te help met loopbaankeuses vir beroepe wat nog nie eers bestaan nie.  Tegnologie en ontwikkeling bring nuwe horisonne en ons sal ons kinders weerbaar moet maak om eties korrekte keuses te kan maak binne situasies waarvan ons nog nie eers die uitdaging verstaan nie.

Die spreker praat oor hoedat maatskappye hulleself kan voorberei op die vierde industriële revolusie waarbinne ons onsself tans bevind.  My gedagtes kies weer koers in die rigting van die drie juffertjies en hoedat ons hierdie VUCA wêreld saam met hulle kan aandurf. Hoe op aarde doen ʼn mens dit?! Die uitdaging klink groot en byna oorweldigend… en toe besef ek, dit is nie eintlik so nuut nie.  My ouers en die geslag voor hulle en die geslag voor hulle, moes maar dieselfde doen.  Niemand se wêreld lyk soos die vorige of die volgende geslag s’n nie.  Alle ouers tas maar in die duister en is baie bewus daarvan dat die lewe nie met ‘n handleiding kom nie.  Elkeen probeer die beste doen met die wysheid tot sy of haar beskikking.  As jy so bevoorreg is om Christus te ken, weet jy dat elke sukses genade is en geen fout onomkeerbaar nie.

Dit is toe dat ek met nuwe oë na VUCA kyk…

V – Voorgeslagte 

Daar is baie wat al voor my hier deur is.  Foute is gemaak en sukses is behaal.  Leer daaruit.

U – Uniek en Universeel

Elkeen se situasie is terselfdertyd uniek én universeel.  Bly nederig.

C – Christus

Hy stap die pad tree vir tree saam met ons.  My kinders is in die eerste plek onder sy sorg en dán onder myne.  Bly kalm en hou aan bid.

A – Avontuurlik

Deur die toekoms as ʼn avontuur aan te durf skep dit aansteeklike entoesiasme.  Wees ʼn positiewe voorbeeld.