Onderwysers en leerders

0
450

In die afgelope weke was daar kort-kort ‘n berig in die koerant oor leerders wat onderwysers in die klas aangerand het – en, toegegee, daar is ook beweringe oor onderwysers wat daarvan beskuldig word dat hulle nie sensitief genoeg teenoor leerders opgetree het nie.

Dit is duidelik dat dit tans nie oral goed gaan met hierdie verhouding tussen onderwysers en leerders nie. Maar daar is ook mooi verhale. Ek lees juis die afgelope week van ‘n oud-leerling wat die afgelope 42 jaar absoluut elke jaar blomme neem vir die juffrou wat destyds in 1976 sy Sub-A (Graad 1) juffrou was. Die oud-onderwyseres is vanjaar 88 jaar oud, en sy sien elke jaar met haar verjaardag baie uit na haar oud-leerling se besoek.

Ek kan eerlik sê dat ekself ook mooi herinneringe van my Sub A juffrou het. Ons was net tien kinders in die hele skool van Sub A tot St. 5 – almal in één klas met één juffrou. Ons juffrou was Me. Harvey, ‘n Engelse dame, die vrou van een van die Engelse boere in die omgewing. Ek was drie jaar in hierdie skooltjie voordat ons weer getrek het.

In die Bybelse tyd was daar ‘n noue band tussen onderwyser en leerling. Om die waarheid te sê, dit is as ‘n pa-seun verhouding gesien (onthou, dogters het nie altyd soos seuns die voorreg gehad om skool toe te gaan nie). Elke keer as ons byvoorbeeld in die Boek Spreuke lees van ‘n vader wat sy seun aanspreek, gaan dit waarskynlik oor ‘n onderwyser-leerling verhouding. Lees byvoorbeeld Spreuke 2:1 wat soos volg lui: “My seun, neem aan wat ek jou sê, maak wat ek jou voorskryf jou eie.”

Hoor ook wat sê Paulus kin 1 Korintiërs 4:15 “Want al sou julle ook duisende leermeesters in Christus hê, baie vaders het julle nie. Deur die verkondiging van die evangelie is ek in Christus Jesus julle vader.”

Is jy iemand se geestelike vader?