Onsekerheid van môre

Leiers moet dikwels besluite neem, standpunt inneem, ’n nuwe rigting inslaan en mense lei al is hulle self onseker.

Daarin is ons nie deur die wysheid van mense gelei nie, maar deur die genade van God. 2 Korintiërs 1:12

Leiers moet dikwels besluite neem, standpunt inneem, ’n nuwe rigting inslaan en mense lei al is hulle self onseker. Dis juis wat van leiers leiers maak: die voorloop; die nuwe weg baan; die visie … As jy in so ’n posisie is, glo ek jou hand is stewig in die van jou Vader. En as jy iemand is wat moet opsien na ander en hulle moet vertrou, bid vir hulle. Ja, bid vir die baie voorlopers wie se besluite ander mense se lewe radikaal kan beïnvloed. Hulle het God nodig. Selfs al dink hulle nie so nie.

Here, ons neem so dikwels besluite
oor die toekoms wat ons eie
en ander mense se lewe diep raak.
Soms soek ons antwoorde by U,
ander kere storm ons
sommer net in ’n ding in.
Vader van ons môres,
U hou die kristalbal van die lewe
stewig in u hand.
U sien reeds al die môres en U wéét.
Hou asseblief
ons elkeen stewig
in u omvattende hand
en lei ons na die weg
wat U beplan.
Help ons veral
om U werklik te hoor
en te volg.

Iemand wat met sekerhede wil begin, sal in twyfel eindig. Maar hy wat tevrede is om met twyfel te begin, sal met sekerheid eindig. –Francis Bacon