Ontdek die krag van gebed

’n Vrou beweer nou die dag dat sy moeg gebid is en nie meer weet wat om te doen nie.

Daarna is Daniël huis toe en het hy vir sy vriende Gananja, Misael en Asarja vertel wat aan die gang is en hulle gevra om die God van die hemel om genade te smeek oor die geheim van die droom … Toe is die geheim aan Daniël geopenbaar …
Daniël 2:17-19

’n Vrou beweer nou die dag dat sy moeg gebid is en nie meer weet wat om te doen nie. My Woord leer julle dat julle as gelowiges na mekaar moet uitreik, vir mekaar moet omgee, mekaar moet liefhê en ook vir julle naaste moet bid. Julle leef nie in ’n lugleegte nie. Julle is deel van ’n familie, My familie. In My Seun Jesus Christus is julle aan mekaar verbind. Daarom moet julle ook mekaar se laste voor My help dra.

Hierdie vrou het haar vriende nodig gehad om vir haar te bid omdat sy nie meer kon nie. Seer het haar oorweldig en soos ’n golf omgeslaan. Ware vriende bid vir mekaar, dra mekaar aan My op en lê hulle behoeftes by My voete neer. Wanneer jy vir jou naaste intree, is dit ’n uitroep tot My om iemand anders se onthalwe.

My dienaar Andrew Murray skryf dat wanneer jy vir ander mense intree, tree jy as priester op. ’n Priester leef nie vir homself nie, hy leef met en vir My. Hy leef met ander en vir ander. Jou familie, vriende, bure, kollegas, landsburgers en nog ander het jou gebede nodig. Jou voorbidding is die kosbaarste geskenk wat jy vir iemand kan gee. Dit kan die persoon se lewe verander en het ewigheidswaarde. Daarom moet jy nie ophou bid vir jou vriende nie.

Ek leer julle dat julle gebede nooit selfgesentreerd mag wees nie. Julle moet vir mekaar bid. Wees gevoelig vir die tye wanneer My Heilige Gees jou lei om vir iemand anders te bid. Wanneer iemand gedurig in jou gedagtes opkom, bid sommer vir daardie persoon. Of as jy in die koerant van iemand se pyn lees, dra daardie persoon dadelik aan My op. Glo dat gebed kragtig is, want dit staan immers so in My Woord. Jou gebede vir ander máák ’n verskil.