Ontdek jou kind se breinkrag

0
94
kind se breinkrag

Soveel keer kyk ons na ’n kind en weet dat hy nie volgens sy potensiaal presteer nie. Deur net ’n bietjie meer te weet oor die neurologiese bedrading van sy brein, kan jy hom help om sy sterkpunte optimaal te gebruik.

Soveel keer kyk ons na ’n kind en weet dat hy nie volgens sy potensiaal presteer nie. Deur net ’n bietjie meer te weet oor die neurologiese bedrading van sy brein, kan jy hom help om sy sterkpunte optimaal te gebruik.

Jou kind kan so slim soos Einstein wees

In menseheugenis was Einstein sekerlik dié persoon in die wêreld wat sy breinkrag die meeste gebruik het. Dít, ten spyte van die feit dat hy eers op vyf begin praat en wiskunde op skool gedop het. Hy is ’n uitstekende voorbeeld van iemand wat nog meer as sy potensiaal ontwikkel het al het dit hom ’n rukkie geneem om daar te kom.

Einstein se ma het ’n groot rol gespeel in sy sukses. Sy het hom op die regte manier begelei om hom te help om te word wie hy moes wees. Aan die einde van ’n dag het sy ma hom nooit gevra wat hy alles vandag geleer het nie, maar eerder watter vrae hy daardie dag gevra het. Instinktief het sy verstaan hoe haar kind se brein gewire is.

Verstaan jou kind se neurologiese bedrading

In die laaste paar jaar is daar heelwat navorsing gedoen om mense se neurologiese bedrading te verstaan. Breingebaseerde leer, ’n nuwe veld binne die neuro-opvoedkunde, handel juis oor wetenskaplike navorsing van die brein en hoe dit mense se potensiaal kan vermeerder.

Hierdie navorsing het byvoorbeeld bepaal dat die kleur blou elf verskillende neuro-transmitters in die brein stimuleer. Deur blou in opsommings of as ’n kleur in die klas te gebruik word die brein dus optimaal gevoed.

As jy basiese kennis oor die werking van jou en jou kind se brein het, sal jy in staat wees om sy brein beter te bestuur sodat hy suksesvol kan wees. Aan die einde van die dag is dit ’n ouer se werk om sy kind te help om te word wat die kind kan wees. Ons het almal potensiaal, maar verskillende tipes potensiaal. Einstein het die potensiaal gehad om ’n wetenskaplike te wees en Mozart die vermoë om een van die briljantste musici van alle tye te word. Mandela se potensiaal het weer gelê in sy interpersoonlike verhoudings.

Om te leer deur nabootsing is steeds die kragtigste vorm van leer. En kinders leer by uitstek deur hulle ouers na te boots. Daarom bly ’n ouer steeds die primêre bron van opvoeding. Selfs al vorm die skool en onderwyser jou kind, gaan hierdie werk niks beteken as jy nie saam met die skool werk nie.

Een van die belangrikste verantwoordelikhede wat jy teenoor jou kind het, is om te ontdek waar sy potensiaal lê. Elke mens se bedrading is oorgeërf. Daar is ’n genetiese bloudruk vir die manier waarop elke mens se brein werk. Jou brein bestaan uit twee helftes, twee hemisfere, waarvan albei ewe goed is, maar een meer dominant is. Dit beteken daardie gedeelte neem ’n leidende rol terwyl die ander een ’n passiewe rol inneem. As jy byvoorbeeld na ’n voorwerp kyk, gebruik jy altwee jou oë, maar as jy moet fokus, sal die een oog aktief die inligting prosesseer terwyl die ander een passief volg. Elke hemisfeer het sy sterk eienskappe. ’n Kind wat linkerbrein-dominant is, leer meer deur taal, struktuur, ensovoorts. Die regterbrein dink meer deur prentjies, illustrasies en demonstrasies.

En saam met hierdie dominansie het ons ten minste nou al uitgevind dat daar verskillende soorte intelligensie is. As jou kind byvoorbeeld wiskundig slim is, sal ’n beroep soos ’n ingenieur of rekenmeester hom soos ’n handskoen pas. Vir die kind wat fisiek-kinesteties slim is, is dit amper onmoontlik om stil in die klas te sit. Sy intelligensie lê juis in die liggaamlike, hoe hy beweeg. Dit is jou handige kind, jou doenige kind. Hy hou van sport, is die kind met die ball sense. ’n Meganikus, tegnikus of meganiese ingenieur sal sy talente na vore bring.

Baie ouers weet nie waar lê hulle kind se sterkpunte nie en so word hy argumentsonthalwe gedwing om ’n vak soos wiskunde te neem. Maar dit is nie sy potensiaal nie, sy aanleg lê op ’n ander gebied.

Die groot geheim is nie om op jou kind se swakpunte te fokus nie, maar eerder op sy talente. Sy talente is wat hom ’n impak in die wêreld gaan laat maak en sy swakpunte is nie sleg nie. Dit is bloot areas waar verbetering kan plaasvind.

’n Mens se lewe word soveel beïnvloed deur die keuses wat jy maak. As jy jou potensiaal verstaan en jy belyn dit met jou vak- en loopbaankeuses begin jy in die rigting stap van die mens wat jy bedoel is om te wees.

* Onderhoud gevoer met André Vermeulen, hoof- uitvoerende beampte van Neurolink en ’n kenner op die gebied van breingebaseerde leer en die onderrig van emosionele intelligensie.