Onvoorwaardelike liefde

Jy gaan in die lewe seerkry en heel moontlik gaan die vriende en familie naaste aan jou, jou die seerste maak. Hierdie les van die lewe het meeste van ons vir seker al male sonder tal geleer en ek persoonlik in 2018 weer, maar die vraag is: Hoe verwerk en hanteer ‘n mens hierdie seer, daardie gevoel van verwerping, daardie gevoel dat jy as mens nie goed genoeg is nie?

Vir ‘n baie lang tyd is die woord ‘onvoorwaardelike liefde’ as te ware ‘besig met my’ en het ek geweet dat ek iets hieroor moet skryf. Dit het my so gepla dat ek verskeie oggende opgestaan het en probeer verstaan het hoekom dit so aanhoudend opkom in my drome en gedagtes. Ek self gebruik die woord so maklik en wens dit vir baie mense toe in die lewe, met elke verjaardag, gelukwensing en herdenking. Hoe meer ek oor die woord gedink het, hoe meer het ek tot die slotsom gekom dat ons as mens nie ‘n idee het wat dit werklik is nie en dat alles op aarde met voorwaardes kom. Kyk rondom jou, luister na enige advertensie, lees die voubiljet wat saam met enige item kom wat jy koop, alles, maar alles het voorwaardes. Dit het my selfs verder laat soek en ek het veral na myself gaan kyk en tot die slotsom gekom dat ek baie ver tekort skiet in my begrip en die uitleef daarvan. Ek dink die naaste wat ek daaraan gekom het is die liefde wat ek daagliks beleef van ons hondekinders (3 aanneem honde en 1 geskenk – sien meegaande foto).

As ons na die Bybel gaan is die allerbeste voorbeeld daarvan ons Hemelse Vader se liefde vir ons, Sy onvoorwaardelike liefde. Hy het Sy Seun opdrag gegee om aarde toe te kom en vir elkeen van ons te sterf…. nie met voorwaardes of met enige versteekte kontrakvoorwaardes nie, nee, net om vir ons sondes te sterf. Net die opdrag om vir ons as mensdom te sterf en ons van ons sondes te verlos sodat ons vir ewig saam met God-drie-eenheid kan spandeer. Besef jy wat hier lees wat dit is, het dit al impak op jou gemaak? God verwag van ons om mekaar lief te hê soos wat Hy ons liefhet (Joh 13:34) en God het ons nie voorwaardelik lief nie. God stel nie vereistes aan ons persoonlikhede, ons gedrag, die manier waarop ons aantrek of enige ander van die tonne vereistes wat ons aan mekaar stel nie. Nee, God wil net hê dat ons die massiewe prys wat reeds vir ons betaal is aan die kruis deur Jesus Christus, moet aanvaar.  Met daardie aanvaarding kom soveel ander aanvaardings wat nie vereistes is nie, net aanvaardings. Om mekaar en ons medemens onvoorwaardelik lief te hê is sekerlik die allermoeilikste ding vir ons mense wat daar is, want ons is in ’n wêreld van voorwaardes en kontrakte en vereistes. As ek eerlik myself moet afvra hieroor, stel ons maklik vereistes aan ons families en geliefdes, wat nog van ons medemens.  Ons verwag sekere optredes van ons mans en vroue, ons verwag prestasies en goeie gedrag van ons kinders, ons verwag dat ons broers en susters darem ons met dieselfde liefde, dieselfde vorme van aandag en tyd met hanteer, dat ons werkskollegas darem in ons ook moet belangstel en so kan ek met die lys aanhou en aanhou. Ons sê so maklik dat ons ‘n persoon summier afskryf weens hul swak gedrag teenoor ons, weens die feit dat hul woorde ons aanhoudend seermaak, dat hulle optrede en gedrag darem net nie aanvaarbaar is nie.

Nou kan jy jouself voorstel hoe voel God oor ons, hoe baie stel ons Hom nie teleur nie, hoe baie is ons gedrag nie aanvaarbaar nie en hoe ontsettend baie maak ons Hom seer? Wel, Hy aanvaar ons steeds onvoorwaardelik!

So, wat is my wens vir jou wat hier lees vir 2019 en wat is my eie nuwejaarsvoorneme? Om onvoorwaardelik lief te hê, almal rondom jou, almal wat jy mee in aanraking kom en om mense wat verskillend van jou is te aanvaar sonder om te oordeel. In der waarheid daag ek jou as leser uit om dit net eers in jou eie huishouding en familie toe te pas, om daardie strydbyle en aanhoudende rusies oor onbenullighede te begrawe en met oop arms lief te hê, onvoorwaardelik.

Mag jy ‘n onvoorwaardelike 2019 ervaar, mag jy mense met dieselfde liefde en respek behandel wat jy graag wil ervaar en mag ons ‘n tikkie van God se liefde op aarde sprei om hierdie lewe soveel beter, soveel groter en soveel meer onvoorwaardelik te maak.

Vorige artikelMaria
Volgende artikelOor ‘n kroon vir die nuwe jaar
Blogger - Len Fourie
Len matrikuleer in 1992 te Hoërskool Upington en behaal 5 jaar daarna sy Magistergraad in Stads-en Streeksbeplanning (1997) aan die Universiteit van die Vrystaat. Len begin reeds in 1995 as student werk by Macroplan Stads-en Streeksbeplanners in Upington (dieselfde Firma waar hy permanent aansluit as Stadsbeplanner in opleiding einde 1997), na voltooiing van sy M-Graad studies. Len is bevoorreg genoeg om in 2006 Hoof Stadsbeplanner te word en die Firma Macroplan se bestuur oor te neem. Len het ‘n absolute passie vir sy Hemelse Vader wat hom die gawe gegee het om sy talente in die lewe uit te leef, ‘n groot liefde vir sy geboortedorp Upington, sy gemeenskap en die Noord-Kaap Provinsie in geheel. Die aspekte wat Len se hart vinnig laat klop sluit in enige vorm van toer, verkenning van ‘n nuwe plek, nuwe land, hetsy in Afrika of enige land oorsee, die neem van amateur foto’s en veral die bestudering van die klimaat. Die lewe bid soveel skoonheid en hy wil dit vasvang en dit met mense deel.