“Respek word verdien” is nie bybels nie!

respek

Dis iets wat ek persoonlik al hoeveel keer ewe geregverdig kwytgeraak het, “Respek word verdien!”, m.a.w. ek besluit! HA HA toe nie…

Soek daardie konsep in die Woord en jy gaan vasbrand!  Ek lees wel oor Sy streng opdrag om jou ouers te eer (geen uitsonderings nie), dat om mense in outoriteit te disrespekteer, rebellie teenoor God is (omdat Hy hulle daargestel het), om almal bo jouself te stel. Maar ek sien by geen van hierdie opdragte die voorwaarde dat daardie mense dit eers moet verdien nie.  Inteendeel.  Die mense vir wie ons self soveel respek in die Woord het, was almal mense met hulle eie pakkie swakplekke!  Jesus self het gesê niemand is goed behalwe die Vader nie, so maak nie saak wat jou maatstaf vir sukses is wat uiteindelik jou respek sou kon wen nie, daardie selfde mens het sy swakhede wat Hy/ Sy nog saam met God deursloeg.

Respek is ‘n posisie van nederige gehoorsaamheid en is onmoontlik sonder Jesus.  Dit is ‘n Goddelike posisie van laaste wees en verstaan dat dit jou eer is om mense bo jouself op te lig en ‘n dienaar van ALMAL te wees.

Respek kan nie nagemaak word nie.  Dit kom uit in hoe jy met iemand praat, die manier waarop jy na iemand kyk, jou harts-opinie oor jou reg vs hulle regte.  Dit kom selfs uit in die manier wat jy gee…

So ek is gladnie verbaas dat in die Here se heilige ekonomie, in die andersheid van hoe Hy dinge doen (Hy het per slot van rekening eerste en tot die dood toe gedien), is respek een van die magtigste sleutels in enige verhouding.  Dit forseer die toegemesselde deure wawyd oop.  Die besef dat die persoon hier voor jou, die waarde wat God in jou belê het, openlik erken.

Ek het al gesien hoe die houding van die stugste teller handommekeer verander, hoe die moedelose ou op die hoek opreg begin glimlag, hoe ‘n regter in ‘n hofsaak se stemtoon skielik verander, net omdat iemand met uiterste respek met hulle praat.  Families word herenig, vergaderings draai van die afgrond af weg as ‘n “vredemaker” ‘n konfliksituasie met respek hanteer.

So, ons respekteer nie mense omdat hulle dit verdien nie.  Ons respekteer mense uit gehoorsaamheid en uit ons vrees vir ons die Here.

Want wanneer ons mense respekteer, respekteer ons God self.