Seerkry en swaarkry – God se straf?

0
1231
hartseer.jpg

As ek siek word of swaar kry, hoe maak ek sin daaruit? Hoe verstaan ek pyn, lyding en siekte?  Is dit God se straf?

Gesindhede oor lyding

In die verlede het Christene meestal gesê dat jy lyding net moet aanvaar sonder vrae.  Hulle het God verdedig en probeer verklaar.

Vandag stoei mense met pyn, vra baie meer vrae.  Moderne mense beskuldig God eerder as om net te berus.  Hulle weet dalk dat die woord berusting nêrens in die Bybel voorkom nie.

Gesindhede in lyding verskil wyd tussen Christene en tussen verskillende godsdienste:

 • Party mense sien dit as blote gang van die natuur. Mense kom en gaan, lewe en sterwe nes diere, sonder sinvolle verklaring of betekenis
 • Ander sien die skepping as voorafbepaal deur ʼn alwetende en vooruitwetende God, of selfs deur 'n blinde noodlot.  Elkeen kry 'n voorafbepaalde porsie. Rampe is deur God beskik.
 • Ander sien rampe deur die bril van straf en beloning.  Gesondheid is God se seën as ek gehoorsaam is, en siekte is straf.  Veral die Hinduïsme se gedagte van Karma, en selfs ook baie tekste uit die Ou Testament, laat mense so dink.  Job se vriende het so geredeneer: “Jou teenspoed is straf op sonde en jy verdien dit. Jy mag nie protesteer nie. Gaan soek jou sonde, bely dit en aanvaar die straf.”
 • Ander mense sien altyd opvoeding en vorming as die doel van swaarkry.  Mense groei die beste deur swaarkry.  Pyn versterk 'n boodskap wat ons andersins sou miskyk.  Ek moet dus aanvaar dat God ’n doel het met rampe, naamlik om vir my of die wêreld iets te leer.

Voorbeelde uit die Bybel

Die Bybel se boodskap is baie meer genuanseerd en sonder eenvoudige antwoorde.

 • Job leer in sy pyn dat God bo ons begrip is en dat ons nie die volle prentjie kan sien of verstaan nie. God is volgens Job wel groot en onbegryplik, maar tog intens betrokke by ons as mense.  Ons mag met God praat en ons hart se swaarkry uitstort.  Die doel van die gebeure in die boek Job is juis om die idee dat God en mens in besigheid is, reg te stel.  Die besigheidstransaksie sou dan behels dat 'n mens respek en gehoorsaamheid gee, en God gee voorspoed as beloning.  Hiermee verskil die boek Job baie sterk.
 • ’n Blinde man in Johannes 9 hoor dat God se werke gesien kan word in sy blindheid, net soos in die ander mense se sienende oë.  Toe Jesus hom genees, sien mense God se werke daarin.  Hulle sou dit natuurlik ook kon sien in God se troos of krag om blindheid te dra. Alles kom in God se diens.
 • Die oorsaak van ’n massamoord en ʼn toring wat neerstort in Lukas 13, word nie deur Jesus geopenbaar nie.  Hy gee net die perspektief dat almal wat sterf sonder om hulle te bekeer, se dood net so tragies sal wees soos hierdie mense s’n, selfs al sterf jy rustig in jou ouderdom.  Hy gee ons die vermoë tot gelowige nadenke waarmee ons sin en dieper betekenis kan soek en vind in 'n toringramp.

Wat doen ek met my pyn en siekte?

Ek glo in ’n God vir wie ek al my pyn en swaarkry kan vertel.  Saam met Hom kan ek sin en antwoorde soek. 

Ek glo dat die sinvolste denke nie op die verlede gerig is nie (die vraag “Hoekom het dit gebeur?”), maar eerder op die toekoms (die vraag “Wat moet ek nou doen?”).

Ek hou vas aan God se liefde, al sien ek dit nie in my pyn nie.  Ek glo in God se liefde, al verstaan ek nie.  Ongelukkig kan my prentjie van God maak dat ek hierdie feit swaar aanvaar.  As ek byvoorbeeld ervarings het van ouers wat onvoorspelbaar optree, of van ouers wat my sonder rede laat swaarkry het, dan is dit moeiliker om veilig te voel en te aanvaar dat God se liefde onveranderlik seker is. Dan moet ek ook hierdie pyn uitgesels en fokus op Jesus se bewyse van God se liefde, tot ek dit kan aanvaar.

Ek beleef elke dag dat die realiteit waarin ons leef, gebroke is.  Siekte, pyn en lyding is ons werklikheid.  Jesus het persoonlik na hierdie stukkende wêreld gekom om ons te help om sy liefde te ontdek en te beantwoord.

Baie oorsake, een gevolg

Swaarkry wat my tref, het verskillende oorsake, maar vir ʼn gelowige het dit net een gevolg.

Die oorsake van swaarkry en rampe lê in een of meer van die volgende:

 • Die natuurwette wat God daargestel het se oorsaak en gevolg.
 • My eie optrede, veral my foute en sonde.
 • Ander sondige mense se optrede.
 • Die invloed van die Bose deur myself of mense.
 • God se direkte ingryping.

Volgens Romeine 8:28 sal al die verskillende gebeure, siekte en gesondheid, voorspoed en teenspoed, één gevolg hê vir iemand wat in Jesus Christus glo:  God sal dit vir gelowiges alles ten goede laat meewerk.  Soms sal Hy siekte genees en swaarkry omswaai, en soms sal Hy nie.  Soms sal Hy slegs help dat ek die betekenis duidelik raaksien en begryp.  Soms is daar geen duidelike betekenis van die gebeure nie, en moet ek aanvaar dat ek die sin later sal begryp, maar intussen moet dra. 

As jy dus swaarkry sien of beleef, soek nadenkend na iets wat God daardeur kan bereik: soms opvoeding, soms herinnering aan sy grootheid of ons wêreld se gebrokenheid, soms net begrip vir sy liefde.