Selfies

0
378

Die University of Birmingham het ‘n navorsingstudie gedoen op 1300 kinders tussen die ouderdom van 13 en 18, en dit het duidelik geword dat selfies net soveel hartseer vir kinders veroorsaak as wat boelies doen.

Selfies verhoog groepsdruk omdat kinders hulself voortdurend met ander vergelyk. Dit veroorsaak verder dat kinders begin twyfel oor hul voorkoms en hulle liggaam. Hulle probeer ook om soos Kim Kardashian en Jennifer Lopez te lyk.

Toe Samuel vir Eliab, die seun van Isai, sien, was hy so beïndruk met die mooi voorkoms van die jongman dat hy gedink het dat hy die toekomstige koning van Israel ontmoet het. Maar toe sê God vir Samuel:

Moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want Ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike” (1 Samuel 16:7).

Dit is woorde wat ons gerus kan onthou, naamlik dat God met ander oë na ons kyk, en ander kwaliteite in ons lewe raaksien!