Skewebeeld, ewebeeld

0
235
gelukkig.png

Wanneer jy uit ’n gesin kom waar die ouers ’n mislukte huwelik gehad het, het jy ’n keuse: jy loop dieselfde paadjie omdat dit al is wat jy ken, óf jy volg die Here se plan vir jou.

Ek is 27 jaar oud en vier jaar lank baie gelukkig getroud. Ek het nooit kon droom dat ooit sou trou nie, wat nog te sê so ’n goeie man sou kry nie.

My beeld van die huwelik was baie verwronge as gevolg van my ouers se mislukte huwelik. Ek het jare lank net my ouers se “huwelik” as voorbeeld gehad en het nie geweet hoe ’n huwelik moet lyk wat gesond is nie. Myns insiens was die huwelik net daar om twee mense die geleentheid te gee om mekaar lewenslank seer te maak. Want dit was waaruit my ouers se huwelik bestaan het: seermaak en afbreek. Ek was nie van plan om dieselfde pad te loop nie, dus was my oplossing om die huwelik so ver moontlik te vermy.

Min het ek geweet wat die Here vir my beplan het. Sy plan vir my was om gesond te word en my gedagtes te vernuwe oor hoe Hy die huwelik bestem het om te wees. Die Here se prentjie van ’n aardse huwelik is die ewebeeld van Christus as Bruidegom se verhouding met ons as sy bruid. Dit het ’n tydjie geneem voor ek die waarheid aanvaar het en besef het dat die Here vir my ’n goeie man in gedagte gehad het. Van my kant af moes ek die keuse maak om ja te sê vir die man wat die Here na my toe gestuur het.

Elke dag van die getroude lewe is vir my ’n leerskool. Ek moes anders begin dink oor hoe om moeilike situasies te hanteer, en baie daarop te let om nie te doen wat my ouers met hulle argumente gedoen het nie. Die maklikste uitweg is mos om terug te val op ou denkpatrone en daaruit op te tree al is dit verkeerd. My grootste uitdaging is om nie ons verskille persoonlik op te neem en te voel dat hy nie meer lief is vir my nie, maar om te kies om my aksies en reaksies te beheer en dit reg te hanteer. Ek moes leer om ons verskille te sien as iets wat ons as individue uniek maak en dat dit hanteer kan word sonder om mekaar af te kraak. So het ons ons manier gevind om misverstande uit die weg te ruim.

[pagebreak]

Dit kos baie werk van my kant af om eers elke moeilike situasie te ondersoek en uit te vind presies hoe ek voel en dan vir my man te sê dat ons oor “hierdie situasie” moet praat. Hy weet ook al om my eers tyd te gee om te dink voordat ons kan praat. Elke dag is vir my ’n belewenis, want elke dag word my vorige skewe prentjie uitgewis en vervang met ’n nuwe prentjie namate die Here in ons al twee werk en ons aan mekaar skuur. Dis vir ons ’n vreugde om mekaar elke dag beter te leer ken en ’n oorwinning elke keer as ons ’n misverstand kan opklaar. Wat vir my wonderlik is, is dat ons sulke goeie vriende kan wees en dinge saam kan doen, soos draf of fliek. Elke oggend van saam wakker word is vir my ’n geskenk van die Here. My lewe is vir seker ’n getuienis dat die Here uit ’n slegte verlede ’n nuwe begin kan skep en dat Hy alles ten goede laat meewerk.

Die lekkerste verrassings is as my man na ’n lang dag vir my Barbertonse madeliefies huis toe bring of briefies wegsteek tussen my klere en ek hulle met verloop van dae ontdek. Die misterie van God se liefde word weerspieël in elke dag se interaksie met mekaar en om regtig moeite te doen om tyd saam deur te bring. Ek ervaar God se genade vir ons en besef dat ons nie sonder Hom ons huwelik kan maak werk nie.

“The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love, the Lord is good to all, He has compassion on all that he has made.” Hierdie teksvers het baie vir my beteken, want ek het besef dit maak nie saak hoe jou lewe of jou sienings oor dinge was nie, niks is vir die Here onmoontlik nie. Hy kom maak nuut en vry, of dit nou twintig jaar neem of tien maande. As ons Hom toelaat om ons harte en ons gedagtes te kom vernuwe, sal Hy nie op Hom laat wag nie.

Ek het ook geleer dat ek my man onvoorwaardelik moet aanvaar, net soos hy is, en hom nie moet probeer verander nie. Ons almal het foute en probleme, maar moet in liefde mekaar help om beter mense te wees. Ek is dus my man se helper. Omdat ons mekaar vertrou, kan ons eerlik en opreg voor mekaar staan en oor enige iets kommunikeer, goed of sleg.

[pagebreak]

Dit is vir my belangrik om elke oomblik saam ten volle te benut. Ek waardeer my man in elke situasie, want ons tyd saam is kosbaar en geleen.

Die belangrikste vir my bly die Here in ons verhouding. Hy is die fondament waarop ons saam kan groei.

Wat ek graag vir my vriendin wil sê

God kom maak alles nuut wat stukkend en gebroke is, want Hy is die Geneesheer van ons hart en siel. Die Here wil so graag hê dat jy al die pyn vir Hom moet gee sodat Hy jou ’n nuwe lewe kan gee. Hy belowe dat Hy alles ten goede sal laat meewerk vir dié wat Hom liefhet en dat Hy naby aan dié is wat gebroke is. Hy wil die proses van herstel in jou lewe begin. Wil jy Hom nie toelaat nie?

Wat ek (eendag) vir my dogter wil sê

Jy moet nie die wêreld se manier van sprokies najaag nie, maar jy moet God se plan vir jou lewe nastreef. Sy plan vir jou is om as ’n volkome, gesonde persoon in die huwelik te staan. Jy moet weet dat God jou Bruidegom is en jy sy Bruid. Dit sal jou help om die regte prentjie van die huwelik te hê en sodoende jou rol as bruid teenoor jou man uit te leef soos God dit bestem het.

Wat ek (eendag) vir my seun wil sê

God het jou onvoorwaardelik lief. Net so is jy geroep om jou vrou lief te hê met ’n onvoorwaardelike liefde sonder om haar te probeer verstaan of haar te probeer verander. God het mans en vroue verskillend gemaak en vroue se behoefte is om liefgehê te wees en om aanvaar te word net soos hulle is. Soos Jesus die kerk liefhet en sy lewe vir ons gegee het, so moet jou liefde vir jou vrou wees.

Dit wil ek graag vir my man sê

Baie dankie dat jy my liefhet en aanvaar net soos ek is. Dat jy my nie veroordeel as ek soms verkeerd reageer nie en dat ons eerlik en opreg met mekaar kan kommunikeer. Dankie dat jy my steunpilaar is as ek iets aanpak en dat jy altyd daar is. Ek ervaar Jesus se liefde vir my in hoe jy my behandel. Ek besef dat daar nog baie dinge is waaraan ons moet werk, maar ek sien uit na al die oorwinnings wat ons saam gaan smaak.