Slegs deur genade werk ’n huwelik

0
262
1.png

Wanneer ’n geswore introvert en vrolike ekstrovert die knoop deurhaak, is dit genade wat dit laat werk.

As ek dit waag om ’n paar gedagtes oor ’n gelukkige, vervulde huwelik te wissel, is dit tog met ’n mate van huiwering. Dit mag nie vir een oomblik na ’n onrealistiese vertonery oor ’n selfgefabriseerde sprokie klink nie. In my gelukkige huwelik is daar niks sprokiesagtigs nie. Maar daar is veel meer: Daar is onbeskryflik baie genade. Daarvan wil ek graag getuig.

Wanneer twee mense met uiteenlopende geaardhede mekaar liefkry, is die kans op konflik sowel as opwinding in dié huwelik ingebou. Geswore introvert en vrolike ekstrovert kan mekaar se tone nerfaf trap, mekaar se lewensdrif demp, mekaar se geheime dinge openbaar maak. Maar met versigtige beplanning en genoeg humor kan dit ook die mooiste in mekaar na vore bring, die vrese in mekaar besweer, die vuur van die lewe aanblaas en lewensvreugde tot gevolg hê. Daarby kan dit ook sorg vir groter beskeidenheid, balans en ewewigtigheid.

Met dié dinge het ek iets van die vreugde van ’n gelukkige huwelik probeer beskryf. Maar daar is nog veel meer. ’n Huwelik is soos ’n diamant met talle fasette wat ongehinderd die sonlig moet weerkaats om uiteindelik één skitterblink steen te vertoon. ’n Mens moet versigtig wees om nie so ernstig op slegs een faset te konsentreer dat heelwat ander hulle glans verloor nie.

Byvoorbeeld romanse. Ek kan my nouliks ’n huwelik sonder egte én opwindende romanse voorstel. Dit is veel meer as die heerlik benewelende kalwerliefde. Romanse is die faset wat aan die mooi woorde van ’n goeie huwelik musieknote gee. Dit laat ’n mens sing van die lekkerte van deel wees van ’n liefdesverbond. En dít doen my vrou aan my. Op verskillende maniere, by verskeie geleenthede …

In ’n huwelik moet mense mekaar versorg. Die kere toe dinge in my eie huwelik begin skeefloop het, was toe ek te veel van ’n versorgde wou wees en te min versorging gedoen het. Dis hier waar ’n mens moet leer om mekaar te respekteer, te ondersteun ten spyte van, te bewonder, te bewaar, te bemoedig, te vergewe. Daar is nog baie ander dinge wat ons vir mekaar moet doen. Die belangrikste is om ons oë oop te hou en te sien wat ons huweliksmaat nodig het. Ek het self te veel kere nagelaat om te kyk en te luister en het daarmee pyn veroorsaak. My vrou was die een wat mý nood raakgesien het.

Die huwelik is ’n liefdesverbond wat ook ’n werksverbond is. Saam dink en saam doen en saam lag en saam huil – dis die dinge waarsonder ’n huwelik nie kan werk nie. Ja, elkeen behou sy en haar eie identiteit, eie uniekheid, maar dis juis die samevoeging van daardie twee unieke mense wat ’n produk van liefdesvervulling gee.

Praat met mekaar. Hoor mekaar. Eerbiedig mekaar se andersheid. As introvert, perfeksionis, fanaties ingestel op orde en afronding, is dit soms vir my moeilik om ’n opregte omgeemens te wees. Danksy die Here se genade raak ek tog daarvan bewus, en nogmaals danksy genade kry ek die geleentheid om te vergoed. Ek kan maar net bid dat die genade nooit sal ophou nie!

Dit weet ek nou

My vrou is ’n gawe van God. Ek besit haar nie. Ek kan haar geniet en waardeer en bewonder en versorg. En liefhê, natuurlik! Sonder God se beskerming en leiding kan ons nie die pad loop nie. Ons het geleer dat vergifnis en versoening sterker as skuld is; trouens, vergifnis wis skuld uit en baan die weg na versoening.

Geen huwelik is sonder die donker kolle nie. ’n Huwelik is soos ’n skildery waar donker en lig mekaar komplementeer om diepte en afronding aan die geheelbeeld te gee. Maar God se genade is groot! Hy breek deur die donkerte en vul ons gebrokenheid met sy lig.

Sonder gesonde humor kan ’n huwelik beswaarlik op koers bly. Want ons bly albei brose, feilbare mense. In plaas van harde kritiek is ’n begrypende glimlag veel meer werd. Aanstons is dit ekself wat struikel en ’n gek van my maak.

Dit wil ek vir my vriend sê

Bemin, erken, waardeer en bewonder jou vrou sonder ophou. ’n Mens kry nogal ’n redelik goeie indruk van die kwaliteit van ’n huwelik as jy luister hoe huweliksmaats met mekaar praat, na mekaar kyk, óór mekaar praat. Geen vrou of man is volmaak nie; daarom is geen huwelik volmaak nie. Selfs die mooiste hoogtepunte wat jy langs die pad ervaar, kan nie die onverwagte slaggate en dwarswinde uitskakel nie. Opregte liefde en opofferende omgee is die enigste betroubare skokbrekers wat ernstige ongelukke voorkom.

Dit wil ek vir my seun sê

Ek verkeer nie onder die illusie dat ek deurentyd die volmaakte voorbeeld van ’n goeie man was nie. Nogtans meen ek dat jy van een ding bewus is: dat ek en jou ma mekaar opreg liefhet. Dit was goed om te hoor dat jy eendag met ’n vrou soos jou ma wil trou. Jammer, daar is nie nog só een nie, maar jy moet regtig probeer om een so na as moontlik te kry. En as jy haar gekry het, moet jy haar liefhê – koester, bederf, help, bystaan, troos, beskerm. Laat sy te alle tye jou respek en waardering ervaar. En mag sy weet dat sy jou te alle tye kan vertrou.

Dit wil ek vir my dogter sê

Ek verwag nie dat jy ’n bloudruk van jou ma moet wees nie. Trouens, ek en jou ma het dit vir ons ten doen gestel om alles in ons vermoë te doen om ons kinders al hoe meer Christusgelykvormig te laat word. Daarom wil ek vra dat jy tog weer ’n slag na jou ma sal kyk. Sien haar onbaatsugtige liefde raak, haar lojaliteit teenoor haar gesin, haar onwrikbare geloof, haar eerlikheid en opregtheid, haar humorsin en positiewe lewensuitkyk. Mag jy in haar voorbeeld ’n bruikbare leerboek vir jou eie lewe kry. En mag ek dit maar sê: Ek sien nogal gereeld hoe jou ma in jou doen en late deurskemer! Jy is ’n gelukkige dogter om só ’n ma te hê.

Dit wil ek vir my vrou sê

Met ’n duisend woorde kan ek nie die regte ding sê nie. Dalk kan ek dit met één woord sê: liefde. Dankie vir jou liefde. Daarmee wil ek nie sê dat ek jou altyd goed genoeg verstaan en waardeer het nie. Maar wat ek wel kan sê, is dat ek nooit aan jou opregte liefde getwyfel het nie. Jou vertroue in my, jou aanmoediging en ondersteuning was die dinge wat my gedra het. En daarby jou humorsin en die feit dat jy ’n vreugdemens is. Jy is enig in jou soort! Baie dankie.