Soek God Se Wysheid

Voordat ek ‘n ma geword het, het ek gedink ek gaan ‘n wonderlike ma wees. Ek het al die regte boeke gelees,

Toe is my eerste dogter gebore.

En vir die eerste keer in my lewe, het ek ware uitputting geken.

Moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie, ek het ongelooflik geseënd gevoel om my dogters te hê, maar om werklik eerlik met julle te wees, dit was baie moeilik en glad nie soos wat ek verwag het dit sou wees nie.

Ek het die kennis gehad van hoe om ‘n “super” ma te wees. Ek het “al die regte dinge geweet”, maar ek het die ervaring en Goddelike wysheid kortgekom.

Jakobus 3:13 herinner my aan myself en my pad van moederskap:

“Is daar ‘n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag, en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig.

Om vir die eerste keer ‘n ma te wees het my nederig gemaak… en dit doen dit nog steeds.

Deur die jare het ek geleer om nie te dink “as ek ooit ‘n kind het wat so gaan optree, dan sal ek…” Deur foute te maak, my humeur te verloor, te voel of ek gek raak… het my nederig gemaak.

God het genadiglik daardie pynlike oomblikke gebruik om my nie net nederig te maak nie, maar om my ook my behoefte aan Hom en Sy wysheid in my lewe te wys.

Soos ek in nederigheid gegroei het, het ek besef hoe desperaat ek Sy wysheid in my lewe nodig het, in plaas van die wysheid wat in die wêreld gevind word.

Jakobus praat van twee verskillende tipes wysheid.

Een is van die wêreld en een is van die hemel.

Die wysheid van hierdie wêreld bring aksies van hierdie wêreld voort. Karaktertrekke soos jaloesie, selfsugtige ambisie, spog en leuens.

Die wysheid van die wêreld fokus op wat ek op my eie kan doen, in my eie krag, vir my eie eer. Ek is die fokus van die wysheid van die wêreld, nie God nie.

In kontras daarmee is die wysheid van die hemel suiwer. Dit is: vredeliewend, bedagsaam, onderdanig, vol barmhartigheid, produseer goeie vrugte, onpartydig, opreg

Om Goddelike wysheid te bekom is nie net ‘n eenmalige gebeurtenis nie, maar ‘n nederige Jesus-soekende keuse elke liewe dag.

Dit is die daaglike, doelgerigte eerste na Jesus gaan met my bekommernisse, seer, en uiterste desperaatheid.

Vriende, as dit die lewe is waarna jy soek… moenie moeg raak of ontmoedig word nie. Soos God verskillende situasies in ons lewens toelaat, het ons ‘n keuse of ons onsself nederig wil maak en leer om te groei in God se wysheid, of ons het die keuse of ons wil luister na die wêreld en die teenstrydige insig wat dit verskaf.