Sonde: dis nooit te laat nie

0
230
tyd

Is jy sonde se baas of is sonde jou baas? Ja, selfs Christene kan die pad erg byster raak, maar dit is nooit te laat om oor te begin nie.

7-dag geloofplan

Is jy sonde se baas of is sonde jou baas? Ja, selfs Christene kan die pad erg byster raak, maar dit is nooit te laat om oor te begin nie.

Dag 1

Wanneer Christene soms struikel

Dink maar aan jou eie lewe. Jy dobbel dalk nie, is doodeerlik en het net oë vir jou eie man, maar wat van jou geskinder, neus-in-die-lug houding, onvergewensgesindheid of plofbare woedebuie? Alles teenstrydig met dit wat iemand van ’n Christen verwag. Jy wil nie so wees nie, maar tog is jy!

’n Christen wat onchristelik optree, is nou eenmaal ’n lekker sappige storie wat soos blits deur die gemeente, gemeenskap of wêreld versprei – dit hang net af van hoe “groot” sonde jou sonde is of hoe groter die oordeel wat ander oor jou uitspreek. Die realiteit is dat selfs (soms veral) Christene erg struikel oor die aanloklikhede van hierdie sondige wêreld.

Sonde is…

Ferdinand Deist het gesê dat sonde is om te doen wat nagelaat moes gewees het, of om na te laat wat gedoen moes gewees het. Dis letterlik om jou doel of betekenis te mis. Dis om jou rug vir God te draai en jou eie wil die god in jou lewe te maak.

Sonde is nie…

… iets wat jou permanent van God hoef te skei nie, want Jesus het juis vir sondaars gesterf. God het die inisiatief geneem en Jesus as Offer vir jou sondes laat boet – sodat jy vrylik Sy genade kan ervaar.

Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie? As jy nie goed doen nie – die sonde wag jou in daarbuite en hy wil jou in sy mag kry. Maar jy moet oor hom heers (Gen. 4:7).

Dag 2

Hoekom sondig ons as Christene?

As ons weet wat reg is, hoekom doen ons, dikwels aanhoudend steeds dinge wat verkeerd is? Selfs al is jy ’n Christen, bly jy ’n sondaar en sal jy regdeur jou lewe foute maak.

Jou bekering maak jou nie outomaties vry van sondige gewoontes of verkeerde gedragspatrone nie. Alhoewel baie mense en veral nuwe bekeerlinge kinders van die Here is, het hulle steeds baie van die ou manier van dink en doen in hulle lewe. Om daarvan ontslae te raak is ’n proses van verandering en vernuwing, en kan net gebeur met die hulp van Hom wat jou verander deur Sy goedheid, en nie deur straf en verwerping nie. Hy weet presies hoe om versoekings tot sy voordeel te gebruik, en sal ons juis versoek in die area waar ons weerstand die minste is.

Tog kan ons nie altyd die duiwel vir ons verkeerde dade blameer nie. Hy sorg miskien dat die omstandighede baiemaal “reg” is vir ons om te sondig, maar die keuse bly ons s’n. Daarom moet ons altyd die Here ken in ons keuses en in sy Woord gaan leiding soek oor wat die regte ding is om te doen. Moenie vergeet nie dat die Heilige Gees altyd ’n stem binne-in ons is wat ons aanpraat wanneer ons op die verkeerde koers is.

Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juis dit doen ek (Rom. 7:15).

Dag 3

Wat is die effek van sonde?

Jy maak elke dag keuses en neem besluite. Die keuses wat jy maak, beïnvloed egter jou verhouding met God, met jouself, met ander en met die skepping. Die waarheid is dat sonde jou verhouding met Hom verander. Skielik is jy skaam en skuldig waar jy tevore vol vreugde en vrede was.

Sonde verander jou verhouding met jouself. Meteens is jou “vrede” weg en word daar plek gemaak vir ’n daaglikse stryd met jouself. Sonde se geskenk aan jou is skuldgevoelens wat maar net nie wil weggaan nie. Sonde verander ook ons verhouding met die natuur en noodwendig ook ons verhouding met ander mense. Onder Christene is daar nie plek vir selfsugtigheid en verdagmakery nie – en dit is die gevolge van sonde.

Maar die dood en die hel hoef nie die enigste slotverhaal van sonde te wees nie. God het in die tuin gewandel en die mense geroep! Sonde plaas ons onder Sy oordeel, waarvan Hy alleen ons kan red. Ons aanbid ’n roepende God wat al vir Adam en Eva in die tuin gesoek het. Ons het ’n God wat vir ons liefhet. Hy self gee die Sondebok wat nodig is: Sy Seun, Jesus Christus.

Die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: “Waar is jy?” (Gen. 3:8-9).

Dag 4

Wat gemaak met versoekings?

Wat doen jy met die versoekings wat oor jou pad kom – gee jy toe of weerstaan jy dit? In elkeen van ons is daar ’n voortdurende stryd tussen ons liggaam en siel, en die Heilige Gees wat in ons woon. Ons sondige natuur sal altyd in opstand kom teen dit wat die Gees wil hê, maar as ons onsself deur die Gees laat lei, sal ons die wêreldse begeertes kan teenstaan en vervang met die vrug van die Heilige Gees.

Die Bybel sê selfs dat mense wat aan die Here behoort, hulle sondige begeertes prysgee – ’n wilsbesluit wat ons uit eie keuse neem. Ons verstaan hoekom ons verkeerde dinge doen, al weet ons van beter. Dit is egter ook belangrik om te weet dat daar oplossings vir ons dilemma is. Ons almal het verlossing nodig en daardie redding kom wanneer ons die Naam van die Here aanroep en in Hom glo. Bely ook dat Jesus die Here is. Dan word ons nuutgebore en aangeneem as kinders van ons hemelse Vader.

As ons in Hom glo, is ons in werklikheid met ’n ruiltransaksie besig: Hy verruil naamlik ons sonde vir Sy goedheid. Ons sonde is met Sy kruisiging op Hom gelaai en daarmee saam het Hy ons vrygespreek van ons skuld.

Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees (2 Kor. 5:21).

Dag 5

Drie dinge om te onthou

Onthou dat jy Sy kind bly. Hy is lief vir my, sorg vir my, leer my en help my reg. Hy is nie die skeidsregter wat wag om my te straf vir elke oortreding nie. Hy is onbeskaamd en passievol aan my kant! Hy is en bly MY PA – al maak ek hoeveel foute. Net hierdie wete maak dit klaar makliker om weg te draai van die verkeerde paaie waarop ons soms beland.

God is altyd bereid om te vergewe. Vergifnis is altyd moontlik as jy opreg jammer is, maak nie saak hoe groot jou sonde nie – maar weereens is die keuse joune. Dit help ook om te weet dat daar nie iets soos ’n groot of klein sonde is nie – net sonde wat deur opregte belydenis en met Sy genade permanent uitgewis kan word. God is altyd bereid om ons te vergewe.

Jy is vry om weer sonde te kies, selfs na ’n honderd jaar van Christenskap. Daar is nie ’n Christen op hierdie planeet wat nie die vryheid het om môre weer voluit sonde te doen nie. Die meeste kies egter daarteen, omdat hulle te lief is vir Hom wat hulle eerste liefgehad het. Ander fouteer en dan reik Hy uit na hulle, verander hulle met sy goedheid en bring hulle terug in ’n verhouding met Hom wat sterker is as vantevore.

Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie; wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang (Spr. 28:13).

Dag 6

Groei in liefde en pas dit toe

Jesus sê dat as ons Hom liefhet, ons sal doen wat Hy wil hê. Beteken my ongehoorsaamheid dan dat ek Hom nie liefhet nie? ’n Mens groei in hierdie liefde deur meer van Sy liefde vir jou te ervaar. Soos in enige verhouding gebeur dit wanneer jy plek maak vir God in jou lewe. As jy volhard in jou verhouding met Hom, gaan jy die Here ’n jaar van nou af liewer hê as nou, en nog minder van die verkeerde in jou lewe toelaat.

Liefde vir jou medemens is ook ’n effektiewe manier om sonde te vermy. Ons sonde is dikwels die gevolg van selfsugtige begeertes wat nie net onsself nie, maar ook ander mense benadeel. As ons God se gebod van naasteliefde ernstig opneem, sal ons ook vanselfsprekend ons rug draai op die dinge wat verkeerd is en ander mense laat seerkry.

God se liefde is die bron van alle menslike liefde en versprei soos ’n veldbrand. Hy steek ’n vlammetjie aan in die harte van Sy kinders, want Hy het hulle lief. Hulle het dan weer ander lief en so versprei die warmte van God se liefde na ander mense. Ons kan nie vir God en ons naaste net op ’n Sondag liefhê nie. Die toets lê juis in die week – met almal wat op ons lewenspad kom. Die liefde vir die naaste bly die toets of ons werklik vir God liefhet.

Wie bely dat Jesus die Seun van God is – God bly in hom en hy in God (1 Joh. 4:15).

Dag 7

Jy is deur genade vrygemaak

Ons moet ook weet dat ons nie langer onder die Wet van Moses leef nie, maar onder God se genade danksy Jesus wat ons vrygemaak het daarvan. Dit is die wet wat mense bewus gemaak het van hulle sonde, en ook mense in die versoeking gestel het om die reëls van die wet te verbreek. Ons word egter nie meer gebind deur die wet nie, en daarom hoef ons nie langer sekere reëls na te kom om gered te word nie. Ons redding lê in ons geloof in Jesus en in God se genade.

Onder die wet moes ons sekere goed doen om God se goedkeuring te kry. Onder God se genade is ons Sy kinders en Sy vriende – ons staan in ’n verhouding met God – en dit maak Hom gelukkig. Vergeet dus daarvan om wetties te leef – dit is nie waar jou redding lê nie. Vergeet ook daarvan om in vrees te leef oor dit wat jy verkeerd doen – jou belydenis en God se genade maak jou vry. En die belangrikste – vergeet daarvan om ander so maklik te oordeel vir hulle oortredings. Wees genadig met ander, en ook met jouself.

Jy wil tog doen wat God wil hê, nie om sodoende Sy goedgesindheid te verkry en gered te word nie, maar omdat God jou gered het, wil jy doen wat Hy wil hê.

Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade (Rom. 6:14).