“Soos God vir ons was in die verlede so sal Hy ook in die toekoms vir ons daar wees”

185
Liesel Krause-Wiid