Spreuke 3:25

Jy hoef nie bang te wees vir ’n skielike skrik [vrees] of vir die ondergang van die goddelose as dit kom nie.

Jy hoef nie bang te wees vir ’n skielike skrik [vrees] of vir die ondergang van die goddelose as dit kom nie.

Ons het almal maar ’n bekommernis of besorgdheid oor die toekoms. Ons is bang vir onheil of rampe wat ons kan tref. Ons probeer voorsiening maak deur versekering en polisse. Tog is dit iets waaroor ons eintlik geen beheer het nie.

Salomo sê ’n skielike skrik kan wel gebeur. Jy kan ’n slegte tyding kry soos dat jy kanker het, of ’n laatnagoproep dat jou kinders in ’n motorongeluk betrokke was. Jy kan jou been of arm in ’n ongeluk verloor en gestremd wees. Jy kan jou werk verloor. Sulke dinge maak mense onrustig en beangs oor wat die toekoms inhou. Sê nou net jy is oud en teëspoed tref jou?

Salomo stel jou egter gerus en sê God is ook in die toekoms. Selfs al tref verskriklike dinge en rampe die bose mense, hoef ons nie te vrees nie, want God bly in beheer. Mense raak gou verward, gerugte versprei vinnig, doemprofete spreek oordele uit en koerante verkondig slegte nuus. Moenie skrik nie. Opstande, geweld en finansiële rampe gebeur in hierdie wêreld. Daar sal oorloë en gerugte van oorloë wees. Moet egter nie in wanhoop rondskarrel nie, want ons vertroue is in God Almagtig gevestig.

Die apostel Paulus stel dit so: “Verbly julle in die hoop; wees geduldig in die verdrukking; volhard in die gebed” (Romeine 12:12). Ons weet ons hoef nie bevrees te wees nie, want God sal ook in die toekoms by ons wees.