TOEGEE

Op 16 April vanjaar is beelde van ‘n brandende Notre Dame katedraal die wêreld ingestuur.

Die meeste van ons weet darem van die bestaan van die katedraal, het al fotos daarvan gesien of was bevoorreg om die katedraal te besoek as deel van die nagenoeg 12 miljoen toeriste wat jaarliks so maak.

Die nuus dat die katedraal aan die brand was, was derhalwe met skok begroet. Ons kon die onvervangbare skade visualiseer.

Nuuskierig gaan lees ek die verkorte geskiedenis van die katedraal. Konstruksie aan die Notre Dame katerdraal is in 1160 begin en grootliks teen 1260 voltooi, waarna dit in die daaropvolgende eeue verder moderniseer is. Publieke belangstelling in die Notre Dame katerdraal het veral begin na die verskyning van Victor Hugo se boek The Hunchback of Notre Dame. Die sukses van die boek het aanleiding gegee tot ‘n grootskaalse restourasiewerk tussen 1844 en 1864. ‘n Onlangse skoonmaak projek het tussen 1991 en 2000 plaasgevind.

Terwyl daar nou weer restourasiewerk aan die katedraal gedoen is, het die dak die aand van 15 April aan die brand geraak. Die brand het 15 ure geduur en groot skade aangegerig.

Sover my kennis strek is die oorsaak van die brand nog nie vasgestel nie. Wat wel seker is, is dat iemand iewers aan die een of ander voorsorgmaatreël toegegee (compromise) het. ‘n Elektriese draad is nie behoorlik geïsoleer nie, daar is toegelaat dat ‘n hoogs vlambare materiaal naby hitte was, ensovoorts. Iemand was té moeg, té gerus, té onoplettend en het sy/haar voorsorgmaatreëls nie nougeset nagekom nie. Hy/Sy het toegegee (compromise).

Ons bou ons lewens ook met groot sorg. Dag vir dag. Ons maak seker dat ons die regte  materiaal in ons lewens inwerk sodat ons sterk en betroubare stene in die bou van Jesus se kerk op aarde is. Ons wil immers soos ‘n ligtoring staan om lig te bring vir elkeen om ons.

Maak nie saak hoe ver jy met jou bouwerk gevorder het nie, dit gaan getoets word. Ons word gekonfronteer met haat, geweld, jaloesie, diefstal, teleurstelling, verleiding, gierigheid, ensomeer. Gaan ons toegee (compromise) aan ons emosies vir onmiddelike bevrediging? Indien wel, staan ons die kans dat ‘n leeftyd se bouwerk in enkele sekondes afgebrand kan word.

‘n Afgebrande gebou word egter nie net so gelaat nie. Daar word van ooral oor hulp aangebied sodat die Notre Dame weer herbou kan word.

‘n Christen wie se lewe inmekaar getuimel het, kan dit weer opbou. Ons moet net weer met die regte fondasie begin en weet waar ons krag en hulp vandaan kom.

Ondanks die groot skade wat die brand aan die Notre Dame aangerig het, was almal verbaas om te merk dat, te midde van al die puin, die kruis in die kerk nog ongeskonde was.

Die kruis verteenwoordig vergifnis, genade, bevryding en oorwinning.

Maak nie saak hoe ver ek geval het, hoe my omstandighede is waarin ek my bevind, my teleurstelling of my hartseer is nie, deur my tot die kruis te wend en te aanvaar wat Jesus vir my gedoen het, kan ek weer opstaan, voortgaan en elke dag saam met Hom weer bou aan die persoon wat Hy glo ek kan wees.