Valentynsdag

0
390
Valentynsdag

Dit is môre Valentynsdag. Waar kom hierdie dag vandaan?

Valentinus (na wie Valentynsdag vernoem is) was waarskynlik ‘n priester wat naby Rome gewoon het. In die eerste 300 jaar is Christene swaar vervolg. Valentinus is een van die gelowiges wat vir sy geloof gesterf het. Net voordat Valentinus se kop op 14 Februarie 169 n.C. afgekap is, het hy egter op die tronkmuur ‘n boodskap vir die tronkbewaarder se dogter geskryf wat lui “Van jou Valentyn”. Dit was die eerste Valentynsboodskap!

Daarna, toe Christendom in die 4e eeu n.C. ‘n staatsgodsdiens geword het, het Christene begin om martelare wat in die eerste 300 jaar vir hul geloof gesterf het, heilig te verklaar. Die martelare is dan op spesifieke dae vereer. Valentinus se dood is derhalwe op 14 Februarie gedenk.

Maar wat sê die Bybel oor liefde?

Elkeen weet dat die Bybel van ons vra om mekaar lief te hê. Tog is daar groot misverstand wat met die woord “liefde” bedoel word. Ons dink dit beteken dat ons met elke persoon ‘n intieme verhouding moet aanknoop, soos om gereeld by sulke mense te gaan kuier, tee te drink, te soengroet wanneer jy hulle raakloop, ensovoorts. Tog is dit nie waaroor die Bybelse opdrag gaan wat ons beveel om mekaar lief te hê nie. Immers, niemand kan met meer as ‘n dosyn mense op so ‘n vlak in ‘n verhouding  staan nie. Tog word ons beveel om almal rondom ons lief te hê. Die Bybelse opdrag oor liefde gaan in die eerste plek daaroor dat ons eerbied en respek vir mekaar moet hê. Respek vorm die basis van liefde. Selfs tussen ‘n man en vrou kan daar geen sprake wees van liefde as die fondament daarvan platgeval het, naamlik dat daar geen respek meer vir mekaar is nie.