Verskuif jou grense en ontwikkel vlerke

412

As jy eers deur die plafon van jou vermoëns gebreek het, sal jy al hoe meer suksesvol en vervuld begin leef. Kan dit wees dat ons nie ons ware potensiaal bereik nie, omdat ons te bang is om ons grense te verskuif? –John C. Maxwell

Jy is waardevol. Jy het geweldige potensiaal.

Jy is nie net goed genoeg nie; jy het die vermoë om selfs nog beter te wees en nog meer sin in die lewe te vind.

Ek stem volmondig saam met Nick Vujicic as hy sê: “As God iemand sonder arms en bene kan gebruik om sy hande en voete te wees, kan Hy sonder twyfel elke gewillige hart gebruik.”

Catherine B. Ahles, ’n professor in openbare betrekkinge en vise-dekaan van studentebetrekkinge aan die Macomb-gemeenskapskollege, het by geleentheid gesê: “In ’n mens se twintigs ontdek jy al die honderde dinge wat jy kan word.

In jou dertigs, wanneer jy meer volwasse word, begin jy al die dinge ontdek wat jy nooit sal word nie. Vanaf jou veertigs is die uitdaging om dit alles te versoen – om jou vermoëns én jou beperkings te leer ken – en die beste mens te word wat jy kan wees.”

Ek glo dit is ’n waardevolle stelling, maar ek dink ook ons word nie aan bande gelê deur ’n spesifieke seisoen van ons lewe nie. Jy kan al begin om dinge te versoen in jou twintigs. En ná jou vyftigs kan jou potensiaal nog steeds groei.

Soos ek voorheen genoem het, is die eerste stap in hierdie rigting die ontwikkeling van bewustheid. Jy moet in die besonder bewus raak van die grense in jou lewe, en leer onderskei tussen die grense wat jy kan verskuif en dié wat buite jou beheer is . . .

Ek wil die grense in jou lewe help verskuif, want ek wil hê jy moet meer sukses behaal en ’n meer sinvolle lewe hê. Ek wil jou graag help om jou potensiaal te vervul en jou droom te verwesenlik.

Dit is vir my ’n wonderlike gedagte om ’n grensverskuiwer in iemand se lewe te kan wees. Ek wil jou help deur eerstens in jou te glo.

Dalk dink jy: Maar die man ken my nie eens nie! Dis waar. Ek wens ek het jou persoonlik geken, maar ek ken nie die detail van jou storie nie.

Tog weet ek dat jy as mens oor enorme potensiaal beskik. Elke mens beskik daaroor, en dit sluit jou in. Al is jou lewe vol uitdagings. Al glo ander mense nie in jou nie. Al het jy swaargekry in die verlede.

Dit maak geen verskil aan alles wat jy nog kan bereik of die mens wat jy nog kan word nie. Soos Nick Vujicic altyd sê: “Moenie die pouseknoppie van jou lewe druk terwyl jy oor die onregverdighede en seerkry van die verlede tob nie.

Om sukses te behaal, moet jy in jouself glo. ’n Mens kan suksesvol wees as niemand anders in jou glo nie, maar jy kan nie suksesvol wees sonder om in jouself te glo nie. En om daardie kopskuif te maak, moet jy daadwerklik optree en die regte keuses maak wat jou geloof in jouself sal versterk.