Verstaan wat met jou gebeur

Die Here bepaal ’n mens se koers; hoe sal ’n méns weet waarheen hy moet gaan?

Ons tema hierdie week is “keuses” en ons teksvers vandag is Spreuke 20:24:

Die Here bepaal ’n mens se koers; hoe sal ’n méns weet waarheen hy moet gaan?

As ons hoor dat ons die Here bepaal ’n mens se koers bepaal, reageer ons maklik met: “Ooo dankie!” – indien dit met jou goed gaan. Maar wat nou as hartseer in jou die lewe toeslaan? Wat sê jy as dinge skielik nie meer goed gaan nie, as jy met terugslae en teleurstellings te doen kry? Bepaal die Here dít ook?

Dié moeilike vrae hoop op wanneer ons die seerkry en hartseer in die lewe probeer verstaan. Ons dink: God is ’n liefdevolle Vader. Hy gee vir ons om, ons bid, ons vra sy hulp. Maar as die Here ons lewe bepaal, hoe moet ons dan die slegte dinge verstaan wat ons nou oorgekom het?

Ek dink die antwoord hier is: Kies om nog meer tyd saam met die Here deur te bring; leer Hom beter ken. Job het ook deur verskriklike hartseer gegaan. Nadat hy met die Here bly praat het, het hy begin begryp dat die Here vir hom sê: “Ek ís in beheer, Ek sorg vir jou, al kan jy my weë nie verstaan wat.” Binne ’n hegte verhouding met die Here kon Job later sê: “Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het ek U self gesien” (Job 42:5). Met die tyd het Job dus geleer hoe onbegryplik groot God is.

Wanneer dinge skeefloop, moet ons keuse wees om by die Here uit te kom vir antwoorde. Nie eerstens by ander mense en hul opinies nie, maar by die Here.

Kom ons bid saam
Hemelse Vader, U bepaal ons lewe. Help ons om meer tyd met U deur te bring om oor die raaisels van die lewe te leer. Dankie daarvoor, in Jesus se Naam. Amen.