[PODSENDING] Ons het drie soorte vriende [Reeks 1 Nommer 6]

253

In elkeen van ons se lewe vind ’n mens drie soorte verwantskappe: vriende uit ons verlede, vriende in die hede en vriende vir die toekoms. Hierdie mense beskou en benader ons uit die verskillende tydsdimensies.

“Gistervriende” is vriende of familielede wat jou van kindsbeen af ken. Hulle onthou die “ou” jy en die dinge wat jy destyds gedoen het en het min ervaring van die mens wie jy vandag is.

“Vandagvriende” is diegene wat nou in jou lewe is. Sommige kom uit jou verlede en ander het jy onlangs ontmoet. Hulle is gemaklik met wie jy vandag is, jou belangstellings en dit wat jy nou doen, maar dra nie noodwendig jou groei, vooruitgang en toekomsdrome op die hart nie.

Nie baie van jou “vandagvriende” bly saam met jou op die reis na die toekoms nie. Jou toekomsvriende is die wat jou na jou roeping en drome trek. Dit is die mense wat jou aanmoedig om hoogtes te bereik en saam met jou droom.

Wat ’n verligting as Jesus sê: Ek is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid (Hebreërs 13:8). God ken jou verlede. Hy leef saam met jou in jou hede, maar weet ook wat die toekoms vir jou inhou en is bereid om elke tree saam met jou te stap.

Johannes 15:13 bevestig dit: Niemand het groter liefde as dit nie: dat Hy Sy lewe vir Sy vriende aflê. God het jou lief en Hy wil die hoogte- en laagtepunte met jou deel – gister, vandag en môre!

–Karien Basson, Redakteur Vroue wat Glo

Kliek op voelgoed.co.za/regte-vroue-regte-geloof vir Karien se video- en podsendingreeks.

Vorige artikel[#RegteVroueRegteGeloof] Ons het drie soorte vriende
Volgende artikel[VIDEO] Ons het drie soorte vriende [Reeks 1 Nommer 7]