[PODSENDING] Gelowiges moet as één funksioneer

223

Waaroor bid Jesus net voor sy kruisiging? Hy bid vir eenheid onder sy volgelinge. Hy bid dat ons as kinders van die Here in harmonie en vrede sal saamleef. Dit moet vir Jesus belangrik wees as dit een van sy laaste gebede is wat Hy saam met sy dissipels bid.

Net voordat Jesus gekruisig is, bid Hy ’n laaste keer saam met sy dissipels. Dit waaroor Hy gebid het, moes seker vir Hom ’n baie belangrike saak gewees het. Weet jy waaroor Hy gebid het?

Hoe kan ons God se eenheid bewerkstellig?

Dit moet deel vorm van ons wese as kinders van die Here om as ’n eenheid te funksioneer. Paulus skryf baie oor hierdie eenheid onder Christene. In Efesiërs 4:3 sê hy: “Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar deur die samebindende krag van vrede.”

Die Grieks vir “lê julle daarop toe”, beteken jy moet dit haastig najaag, jy moet alle kragte inspan om hierdie eenheid te bewerkstellig.

Met ander woorde eenheid onder Christene is vir God ’n noodsaaklikheid.

As Christene verkondig ons vrede en liefde, maar dan kan ons nie eens met mekaar oor die weg kom en in harmonie met mekaar saamleef nie.

Hoe kan ’n mens hierdie vrede bewerkstellig?

In die eerste plek moet jy bid daaroor, want om vrede teweeg te bring is amper nie menslik moontlik nie. Dis ’n Goddelike verskynsel. God se Heilige Gees moet jou hiermee help.

Net God kan werklik hierdie eenheid teweegbring

Ons kan nie sonder God se Gees in vrede leef nie. Hy vat ons hart van klip en gee vir ons ’n hart van vlees. Hy vernuwe ons denke en laat ons anders oor mense dink.

Hy stort sy genade en sy dwingende liefde vir mense in ons harte uit en ons begin anders na mekaar kyk.

Ons moet in die eerste plek hieroor bid. In die tweede plek is dit belangrik om vir mekaar te luister en mekaar te hóór.

Dan moet ons ook oplet hoe ons met mekaar praat.

Draai daardie volumeknoppie af, want as een skree, gaan die ander terug skree.

Kyk na hoe ons praat, wat ons vir mekaar sê. Vermy persoonlik aanvalle en hanteer eerder dit wat ter sprake is. Ons moet as gesin, as eggenote, as geloofsfamilie by die kerk en as kollegas besluit dat ons nie woorde sal gebruik wat mense afbreek nie.

Wys jou liefde deur eenheid met mense

Dit is hoe ons brûe in stede van mure bou. Kom ons wees ook sagmoedig met mekaar. ’n Amerikaanse prediker sê: “Gentleness is strength under control.” Om sagmoedig te wees verg baie krag. Dit verg selfbeheersing.

Dis moeilik om God, wat jy nie met jou blote oog kan sien nie, lief te hê. Natuurlik sien ons Hom werk in ons lewens en ons getuig daaroor, maar ’n mens sien Hom nie elke dag met jou blote oog nie. Hoe kan jy God liefhê wat jy nie kan sien nie?

Die Bybel sê vir ons: Wanneer ons mekaar liefhet dan wys dit dat ons God liefhet. Dis so belangrik dat daar eenheid, vrede, liefde en harmonie ook onder mekaar sal heers.

Kom ons luister, met sagte harte vir mekaar.

– LIESEL KRAUSE-WIID, Geloofsgroei en gesinsterapie

Vorige artikelOm getrou te wees aan jouself
Volgende artikel[VIDEO] Help jou kind om stres te hanteer