[PODSENDING] Lyding skei ons nie van God nie

256

Lyding is deel van die gebroke wêreld waarin ons leef. Godsdiens en geloof help jou nie om hierdie lyding vry te spring nie. Maar dit kan help om jou staande te hou in die seerkrytye.

Ons lees in die Bybel dat Jesus se dissipels gely het. Jesus het self ook gely. Dis deel van die gebrokenheid. Ons moet versigtig wees om lyding te probeer verklaar, want ons kan droogmaak en ander seermaak. Maar weet, midde-in die swaarkry is God by jou. Hy los jou nie.

God is by jou te midde van die seer

God is by jou. Ten spyte van seer seisoene, chaos of ’n gemors waarin jou lewe dalk is.

Hy los nie jou hand nie. In Psalm 34 staan dat Hy ons trane afdroog. Hy is bewus van die trane wat ons huil. Hy hoor wanneer ons na Hom roep.

In die Bybel lees ons dat Maria ná Jesus se kruisiging by die graf gesit en huil het. Sy het getreur. Die dissipels het agter geslote deure weggekruip. Hulle was bang dat hulle ook vervolg sou word. Ons lees ook hoe Thomas getwyfel het.

Iemand wat treur en hartseer is. Iemand wat angstig en bang is. Iemand wat twyfel. Klink dit vir jou bekend? Dikwels is ons bang of treur. Soms twyfel ons ook.

Dan vra ons vir die Here: “Waar is U, Here, ons sien nie dat U ingryp nie, ons sien nie U hand in ons lewe werk nie?”

Hy los jou nie alleen in jou beproewing nie

Die mooi hiervan is dat Jesus na die mense toe gaan en in hulle lyding intree. Jesus verskyn aan Maria wat huil en treur en troos haar. Hy verskyn aan die dissipels wat agter geslote deure wegkruip, en sê Hy sal vir hulle ’n nuwe helper, die Heilige Gees, stuur. Hy verskyn aan
Thomas wat twyfel en sê, kom voel aan die wonde.

Dis die wonder van Christenskap, ’n God wat mense opsoek. Of jy twyfel of treur of bang is, Hy kom na jou toe. Hy los jou nie alleen in jou
lyding en in jou seer nie.

Romeine 8:38 sê: “Hiervan is ek oortuig; geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Jesus Christus ons Here.

Niks kan jou skei van sy liefde nie

Niks kan ons skei van die liefde wat Hy vir ons het nie. As jy nou in ’n swaarkrytyd is, moet jy genade vir jouself hê. Omdat God vir jou genade het. Gaan rus by Hom in hierdie tyd van lyding, chaos en seer. Gaan wees by Hom sodat Hy jou kan troos en toerus. Dat Hy vir jou nuwe energie kan gee.

Soos die Woord sê: Sy genade is elke môre nuut. Partykeer klim ’n mens in die aand in die bed en wonder hoe jy môre kan aangaan. En dan, die volgende dag ontvang jy sy genade wat jou help om op te staan en aan te gaan.

Die Heilige Gees se krag is ’n dinamiese krag. Dis hierdie krag wat jou in seer tye help om vorentoe te beur. Gaan skuil by Hom sodat Hy jou sterk kan maak om deur hierdie seer seisoen te kom.

– LIESEL KRAUSE-WIID, Geloofsgroei en gesinsterapie

Vorige artikelMoet jy jonk wees om mooi te lyk en te voel?
Volgende artikel‘Die vroue van die plantasies inspireer my’