[PODSENDING] Benut jou bates vir groter finansiële voordeel

167
Wouter Snyman

Bates is enigiets van geldwaarde wat jy besit. Dit is belangrik om te weet hoe bates werk, wat die verskillende soorte is en hoe om dit effektief te bestuur om jou finansiële oorlewing te verseker.

Naas inkomste en uitgawes is bates belangrik wanneer dit by finansiële beplanning kom. Bates word in twee hoofklasse, tasbare bates en ontasbare bates, verdeel. Tasbare bates is byvoorbeeld jou huis of motor terwyl ontasbare bates nie-fisiek van aard is nie.

Laat jou bates vir jou ’n passiewe inkomste genereer

As jy nie vir die res van jou lewe agt uur per dag wil spandeer om jou inkomste te verdien nie, is dit noodsaaklik dat jou bates vir jou ’n passiewe inkomste moet genereer. Dit beteken jy moet in ’n stadium jou aktiewe inkomste na passiewe inkomste oorskakel.

’n Aanvullende bron van fondse kan veral tydens ’n resessie of ander moeilike tye waardevol wees. ’n Passiewe inkomste kan help met kontantvloei wanneer jy dalk jou werk verloor of andersins finansieel swaarkry.

Dit is tipies ’n beleggingseiendom wat jy uitverhuur en waarop jy ’n maandelikse inkomste verdien. Dit is ’n “maklike” soort inkomste in die sin dat jy nie agt uur ’n dag moet spandeer om die inkomste te genereer nie.

Jy kan inteendeel op vakansie wees en jou huurder betaal nog steeds elke maand getrou die huurinkomste in. Daardie huurinkomste kan jy gebruik om jou lewenstyl te finansier.

Bepaal of jy finansieel vorentoe of agteruit beweeg

Is jy vandag finansieel beter of slegter af as wat jy tien jaar gelede was? ’n Goeie indikasie van die soort bates wat jy opbou, is ’n som wat ons jou nettobatewaarde noem. Dit is jou totale bates, minus jou uitgawes.

Wanneer jy ’n beleggingseiendom koop, word dit met tyd meer werd en die waarde groei met so 5-10% per jaar. Dit beteken as jou uitgawes gedelg word, en jou verband word afbetaal dat jou nettobatewaarde verhoog.

Op aftree-ouderdom van 65 jaar moet jy so min moontlik laste oorhê. Jy moet probeer om jou skuld te delg sodat jou batewaarde hoër kan word. Die bates wat jy bymekaargemaak het, moet vir jou ’n inkomste genereer waarop jy gaan leef.

Sit geld weg vir ’n gerieflike aftrede

Indien jy maandelikse pensioenbydraes maak, is dit ook ’n bate. Dit sal in ’n stadium vir jou ’n inkomste of kapitaal gee om jou dag-tot-dag lewenstyl te finansier.

As jy op oorsese vakansies wil gaan of iewers wil gaan aftree, moet jy seker maak dat jou bates genoegsame inkomste genereer sodat jy dit kan doen.

Na raming is daar so 9 uit 10 mense wat nooit finansieel onafhanklik kan aftree nie omdat hulle nie bates het wat ’n inkomste genereer nie.

Maak seker dat jy nie jou geld op onnodige goed spandeer waarop jy geen opbrengs gaan kry nie. Wees versigtig vir impulsaankope. Stap liewers by die winkel uit en gaan dink eers daaroor.

Maak seker dat jy jou surplus bestuur sodat jy dit kan aanwend om nuwe bates te kan bekom wat vir jou uiteindelik ’n inkomste kan genereer.

– WOUTER SNYMAN, Persoonlike finansies en geldsake

Vorige artikel[VIDEO] Benut jou bates vir groter finansiële voordeel
Volgende artikelLynette Beer: “Ek glo in tweede kanse”