[VIDEO] Vervang jou vertroue eerder met aanvaarding [Reeks 1 Nommer 12]

340

’n Mens is soms jare lank bitter of wroeg met pyn en hartseer omdat iemand jou misplaaste vertroue geskend het. Dikwels is die “skuldige” nie eens bewus daarvan dat hulle jou te na gekom het nie.

Ons kan so maklik in ’n strik trap deur ons vertroue in mense te plaas. As iemand vir jou sê: “Jy is ’n staatmaker” of “Ek vertrou jou”, laat dit jou goed voel. Maar na regte is dit ’n manier waarop die ander persoon sy waarheid op jou afdwing

Moenie jou vertroue op mense afdwing nie

Dié ongevraagde verantwoordelikheid maak jou eintlik daardie persoon se slaaf, want nou kan jy nie anders as om binne sy raamwerk van waarheid te handel nie. So hou ons eintlik mense gevange.

En dan het ons vir die res van ons lewens letsels omdat iemand ons teleurgestel het deur anders op te tree as wat ons voorsien het. Jy kan nie ander se verwagtinge van jou beheer nie, maar jy kan aan jou vooropgestelde idees oor jouself en ander werk.

Vertroue impliseer ’n ooreenkoms tussen die partye

As daar nie ’n ooreenkoms is oor hoe iets moet verloop of gedoen gaan word nie, behoort konsepte soos vertroue of verwagtinge nie ter sprake te wees nie. Om op iemand staat te maak, beteken jy stel sekere voorvereistes waarteen die persoon se gedrag beoordeel gaan word. Maar as jy dit nie met hom bespreek nie, hoe kan hy van jou veronderstellings bewus wees?

Die meeste van ons maak aannames. Maar veronderstelling is die oorsaak van baie van ons probleme. Een so ’n aanname is dat almal die lewe beskou soos ons dit sien. Die idee dat iemand anders moet optree soos wat jy dink reg is, is die grootste rede waarom baie van ons ’n negatiewe opinie van ons medemens het.

Maar dit is ’n wanopvatting. Almal dink nie soos jy nie! Hulle gaan nie noodwendig optree soos jy wil hê nie. As jy mense benader met ’n gesindheid van liefde eerder as vertroue, verwyder dit die beginsel van verwagting.

As jy ’n situasie wil skep waarin jy op iemand kan staatmaak, moet jy eers die reëls vir hom uitspel. Julle moet ’n transaksie beklink. Dit behels aanspreeklikheid, maar verseker ook dat die ander persoon presies weet wat van hom vereis word.

Liefde en aanvaarding is meer werd as vertroue

As jy iemand oordeel omdat hy jou teleurgestel het, maar julle het nooit ’n ooreenkoms gehad nie dan is jý die dwaas en nie daardie persoon nie. As julle nie vooraf uitsluitsel daaroor gekry het nie, weet hy waarskynlik nie eens dat jy daardie vooropgestelde verwagting van hom gehad het nie.

Nie een van ons kan waarborg dat ons nooit onsself of iemand anders teleur sal stel nie. Dit is hoekom ek vir mense sê hulle moet my nie vertrou nie, maar eerder lief wees vir my. Dit beteken jy verstaan en aanvaar dat die ander persoon nie noodwendig soos jy gaan dink of optree nie en jy is oukei daarmee.

Dit is so dat niemand jou kan teleurstel as jy nie op enigeen reken nie, maar as jy mense eerder uit liefde benader, verkry jy ’n mag wat onbeskryflik meer waardevol is.

– Jannie Putter, Leierskaps- en persoonlike ontwikkeling 

Vorige artikelHelp, ek is ’n werkende ma!
Volgende artikelMoenie hom probeer verander nie