Vra na God se wil vir jou lewe

Mag jy altyd in lyn met God se wil leef en nederigheid en geregtigheid nastreef.

Vra na die wil van die Here, alle nederiges in die land, almal wat doen wat die Here wil. Streef na geregtigheid, na nederigheid.
Sefanja 2:3

Die profeet Sefanja gee hier drie opdragte aan God se volk, naamlik dat hulle na God se wil moet vra; dié dinge doen wat God wil hê; en geregtigheid en nederigheid nastreef.

Toe ek op soek was na ’n gepaste teksvers vir die derde dag van die tweede maand, het ek twéé tekste gekry waaroor ek kon skryf. En wat so besonders is, is dat hierdie twee tekste presies dieselfde boodskap het: In Jesaja 2:3 staan daar: Kom laat ons optrek na die berg van die Here toe, na die huis van die God van Jakob, sodat Hy ons sy wil kan leer, en ons daarvolgens kan lewe.

God openbaar sy wil aan ons in sy Woord, en ons ontdek ook dat Hy sy wil aan ons bekend maak as ons bid. Indien jý graag die wil van God wil gehoorsaam, is daar drie dinge wat Hy van jou vra, naamlik dat jy – die riglyne in sy Woord getrou sal nakom; nederig sal wees (dit wil sê nooit te veel van jouself sal dink nie); en na geregtigheid sal streef – met ander woorde dat jy te alle tye en teenoor alle mense absoluut regverdig sal optree.

Dit gaan nie maklik wees nie, maar God kan dit vir jou moontlik maak deur sy Gees wat in jou woon.

Mag jy altyd in lyn met God se wil leef en nederigheid en geregtigheid nastreef.