Wanneer hulle meer vryheid nodig het…

1470

Jou jongste smeek om by ’n maatjie oor te slaap en jou oudste wil sy inkomtyd ’n bietjie rek. Wat moet jy wanneer toelaat?

As ouer probeer jy kophou en ingeligte besluite neem, maar tussen wat die “boek” sê, wat jy self as kind ervaar het en wat ander ouers vandag toelaat, raak dit al hoe moeiliker.

Verantwoordelikheid is nie iets wat ’n ouer aan ’n kind oordra deur preke, dreigemente of dwang nie. Verantwoordelikheid en vryheid gaan hand aan hand. Albei moet stukkie vir stukkie van jongs af oorgedra word.

Om ’n kind vir volwassenheid voor te berei is soos ’n reis wat reeds kleintyd begin – en jy as ouer is die toergids. Jy moet egter besef jy kan leiding vir jou kinders gee, maar nie die pad namens hulle stap nie.

Wanneer mag hulle by maats oorslaap en alleen uitgaan?

Baie kleintjies het ’n behoefte daaraan om by ’n maatjie oor te slaap, maar hulle is dikwels nie emosioneel reg hiervoor nie. Begin eerder met oor-en-weer speeltye en rek dit dan totdat die kind gereed is om te oornag.

Jou kind se veiligheid en welstand kom áltyd eerste. Voel jy byvoorbeeld gerus oor die mense waar sy gaan oorslaap en voel sy gemaklik daarmee?

Probeer om jou groter kinders self af en op te laai wanneer hulle gaan kuier of funksies bywoon. Op hoërskool gee ’n mens meer vryheid, maar jy moet steeds weet saam met wie en waarheen hulle gaan en wanneer hulle terug sal wees.

Goeie kommunikasie, verantwoordelikheid en om te weet wat reg en verkeerd is, moet van jongs af aangeleer word. Dit maak die vertrouensverhouding tussen julle later soveel makliker.

Sommige kinders ontwikkel vroeër as ander en ouers moet hulle intuïsie en eie waardes en norme hierby aanpas. Probeer ’n balans handhaaf. Moenie te streng wees nie, want dit laat kinders uit rebelsheid die grense oorskry.

Wanneer en hoeveel sakgeld moet hulle kry?

’n Goeie riglyn is om te besluit wat die kinders met hulle sakgeld moet doen. Is dit net vir ontspanning of moet hulle ook sekere verpligtinge daarmee nakom, soos hulle eie toiletware koop? Dít sal die bedrag bepaal.

Om sakgeld te kry leer kinders hoe om met geld te werk en te begroot. ’n Mens kan begin deur vir klein kinders ’n paar rand te gee om na hartelus op snoepiedag te spandeer. Namate jou kind ouer word, kan jy sakgeld eers weekliks en later maandeliks gee.

Dis goed om skoolgaande kinders se sakgeld in hulle eie bankrekening in te betaal. ’n Bankkaart is geriefliker as ’n handvol kontant en lei kinders nie so maklik in die versoeking om dit dadelik uit te gee nie. Pasop vir te veel sakgeld en moenie dit as strafmaatreël gebruik nie.

Hoe berei ek my tiener voor vir die grootmenswêreld?

Tieners wil graag in die voorregte van volwassenes deel sonder om die verantwoordelikheid van die grootmenswêreld te dra. Hulle wil hulle eie ding doen, maar kort die wysheid en insig wat jare lange ervaring bring.

Maak ’n gewoonte daarvan om jou kind deel van jou alledaagse besluite te maak. Gesels hardop oor die opsies en die voor- en nadele en die gevolge van elke besluit.

As dit later duidelik word dat jou besluit die verkeerde een was, bespreek die redes en hoe om die situasie reg te maak. Jóú voorbeeld vandag speel ’n groot rol in hoe jou kind eendag in soortgelyke situasies sal optree.

Kinders moet nie onvoorbereid in ’n nuwe vryheidsfase ingestuur word nie. Tieners moet byvoorbeeld gehelp word om vir hulleself te dink deur baie vrae te vra en deur ouers wat hulle eie lewenservaring deel.

Verantwoordelike optrede is die uitvloeisel van jou kind se karakter. En karakter word gebou deurdat kinders toegelaat word om keuses te maak en die gevolge daarvan te dra. Onthou altyd dis moeilik om vryhede in te kort nadat dit reeds gegee is.