Wanneer jou gebed verhoor word

2167

Jy moet ’n belangrike besluit neem en vra biddend vir die regte antwoord. Dan “hoor” jy niks en wonder of jý Sy stem kan hoor?

MAANDAG

God praat vandag nog steeds met ons

Wat het Abraham, Moses, Samuel, Sagaria, Maria en Paulus gemeen? Hulle was almal mense in die Bybel wat ’n spesiale verhouding met die Skepper gehad het. Méér nog, hulle het elkeen Sy stem op ’n unieke manier “gehoor” en dit gehoorsaam.

Dit laat ons so ’n klein bietjie jaloers voel en dink dat hulle darem bevoorreg was. Dis doodnormaal om te wonder of die Here vandag nog met mense praat. En indien wel: hoe, wanneer, hoekom en met wie?

Gebedsverhoring beteken dat jou gebede gehoor word en dat jy die een of ander antwoord of uitkoms vir jou vrae of probleme kry. Onthou, dit beteken nie noodwendig dat jy gaan kry presies waarvoor jy gebid het nie.

Ons gebede word baiekeer op ’n heel ander manier beantwoord as wat ons sou dink – Hy is so kreatief! En al kry ons nie wat ons gevra het nie, kry ons altyd iets beters. Jou Pa weet baie goed wat die beste vir jou op elke tydstip van jou lewe is.

Wanneer ons met ’n probleem worstel, wil ons dit graag nóú opgelos hê. Dit werk egter nie so nie. Sy tyd is altyd die beste, daarom moet ons leer om geduldig op ’n antwoord te wag. En onthou, “nee” is ook ’n antwoord!

As jy doen wat reg is en Hom eerste stel, sál daar in jou behoeftes voorsien word.

Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees (Mark. 11:24).

 

DINSDAG

Ons kry boodskappe op baie verskillende maniere

Omdat mense se persoonlikhede verskil, word daar ook op verskillende maniere met elkeen gepraat. Abraham het byvoorbeeld ’n hele paar keer en op verskeie maniere boodskappe gekry.

In Genesis 15 word daar met hom in ’n visioen gepraat. ’n Rukkie later verskyn God aan hom in ’n menslike gestalte. Dan is hulle weer in ’n tweegesprek betrokke oor die verwoesting van Sodom en Gomorra. In hoofstuk 22 word Abraham selfs direk beveel om sy seun Isak te gaan offer. ’n Engel praat ook met hom.

Daar is nog baie sulke voorbeelde in die Bybel. Ons lees reeds in Genesis van ’n hele klomp gevalle waar dit in ’n visioen of droom gebeur. In die Nuwe Testament is daar ook voorbeelde van hoe mense boodskappe deur drome kry.

God verskyn ook soms aan mense in die vorm van ’n menslike gestalte, soos gebeur het met Abraham en Sara toe hulle niksvermoedend drie mans ontvang het. Hy het ook direk en persoonlik met Moses en Paulus gepraat. En Hy roep in ’n duidelik hoorbare stem na die jong seun Samuel.

Engele word ook soms gebruik om boodskappe by mense uit te kry. Die engel Gabriël praat met Sagaria in Lukas 1, en vertel vir hom dat sy vrou ’n seuntjie, Johannes (die Doper), gaan kry. Dan verskyn dieselfde engel aan Maria en vertel vir haar dat sy swanger gaan word met die Verlosser.

Die Engel van God het my in die droom geroep: “Jakob!” en ek het geantwoord: “Hier is ek!” (Gen. 31:11).

 

WOENSDAG

Jy mag ook Sy stem hoor en ’n boodskap kry

Daar word vandag nog so met mense gepraat, alhoewel ’n hoorbare stem eerder die uitsondering as die reël is. Dit is egter elke Christen beskore om God se stem te hoor, nie net in krisistye nie, maar enige tyd, enige plek.

Dit kan op baie unieke maniere gebeur. Party mense “hoor” iets deur wat ander mense sê. Ander kry weer ’n teken deur die natuur. Jy hoor dalk Sy stem die duidelikste wanneer jy stil word en diep nadink.

Ons moenie vergeet dat verskeie tekens in ons daaglikse omstandighede ook gebruik kan word nie. Dis dinge soos die gawes van die Gees, getuienisse van mense, preke wat ons hoor of iets wat ons lees, visioene en drome.

Daar is nie ’n “regte” of ’n “verkeerde” manier nie. Ons moet nooit meerderwaardig of selfs hoogmoedig raak oor die manier waarop Hy met ons, of ander mense, praat nie. Dit beteken nie jy is nou beter of swakker nie. Dít is die wonder – Hy word nie beperk nie en hanteer elkeen op ’n unieke, kreatiewe manier.

Fokus maar net op die Koning van die heelal. Hy is anders as menslike leiers, want Hy verander nooit nie. Hy was en is en sal altyd dieselfde wees. Die beloftes in die Woord bly waar vir ewig! In hierdie snelveranderende wêreld kan jy dus op die onveranderlike God vertrou.

Ek sal my Gees uitstort op alle mense: julle seuns en julle dogters sal as profete optree; julle jongmense sal gesigte sien; julle oumense sal drome droom (Hand. 2:17).

 

DONDERDAG

Fokus op die regte dinge en raak bewus van Hom

Dit is baie belangrik dat ons op die “hemelse” golflengte ingestem moet wees, net soos ’n radio op die regte frekwensie ingestel moet wees. Word stil en raak bewus van Sy teenwoordigheid in en om jou.

Ons hoor Hom veral deur ’n sagte, innerlike stem in ons gees. Om hierdie stem beter te kan hoor, moet jy tyd saam met Hom deurbring. Hierdie bewuswording beteken dat ons die wêreld se geraas én ons eie gedagtes opsy moet kan skuif.

Hoe intiemer julle verhouding is, hoe groter is jou kans om Hom te hoor. Só ’n verhouding begin in jou binnekamer met jou stilwordtyd.

Dink mooi oor wat jou motiewe nou eintlik is. Soek jy regtig Sy aangesig (wie Hy is) of stel jy net belang in wat Hy vir jou kan doen? Dit gaan nie soseer oor wat uit jou mond kom nie, maar eerder oor die opregtheid van jou hart.

Ons maak baiekeer die fout om ons emosies te veel gesag te gee. Soms vra ons, maar dink ons hoor niks, omdat ons op gevoel ingestel is eerder as op geloof. As jy egter glo dat jy leiding sal kry (al kry jy nie ’n duidelike antwoord nie), sal jy gou agterkom dat jy tóg die regte besluit neem.

Toets gerus jou besluit aan die mate van vrede wat jy daaroor in jou hart ervaar.

As jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. (Matt. 6:6).

 

VRYDAG

Dit is nie net jou verbeelding nie

Partymaal wonder ons of dit God is wat praat en of dit maar net ons verbeelding is. Dit kan moeilik wees om onderskeid te tref tussen Sy stem en jou eie (jou verstand, wil en emosies).

Al praat Hy op verskeie maniere, is dit alles onderhewig aan menslike misgissings. Die enigste onfeilbare manier is deur die Skrif. Dit beteken dat ons die Bybel moet lees en ken. Konsentreer op elke woord en vra die hele tyd: “Wat wil hierdie gedeelte spesifiek vir my sê?”

Soms is die antwoord natuurlik nie die een wat ons graag wil hoor nie! Ons verbeelding, die eie ek, gee gewoonlik die antwoord wat ons die beste pas. Daarenteen is Sy antwoord gewoonlik die een wat ons nie sommer self sou kies nie. Ons vrá dus, maar hóór nie, omdat ons nie wíl hoor nie!

Partykeer is ons ook oorhaastig. Ons moet leer om geduldig te wag. Dit is altyd die moeite werd, want in Sy alwetendheid gee jou Pa altyd die beste antwoord.

Onthou: As jy Sy stem gehoor het, moet jy daaraan gehoorsaam wees, selfs al is dit nie die antwoord wat jy wou gehad het nie. Hy weet presies wat jy nodig het en sal vir jou die krag gee om enduit te gaan. Om aanhoudend en moedswillig jou eie kop te volg kan dalk later Sy stem heeltemal stilmaak.

As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid: julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig (Jak. 4:3).

 

SATERDAG

Verkeerde gesindhede kan keer dat jy Sy stem hoor

Negatiewe emosies soos haat, woede, selfsug, vooroordeel, onafhanklikheid, onvergewensgesindheid en eiegeregtigheid is alles voorbeelde van die “geraas” wat God se stem uitdoof. Hiérdie dinge “skree” Sy stem in jou lewe dood.

As jy jou met te veel “ongeestelike” dinge besig hou (plekke en dinge waaroor ons skaam is), rig jy versperrings op in die kommunikasie tussen julle twee. Sonde skep afstand en keer jou om ’n intieme verhouding met jou Vader te hê. Daarsonder is daar natuurlik nie ’n oop kommunikasiekanaal tussen julle nie.

Buiten jou eie verbeelding is daar ook nog die vyand se stem waarmee jy rekening moet hou. Dis gelukkig maklik om die verskil te ken: God se stem sal altyd motiveer, inspireer, lei, jou eie besluite toelaat, jou samewerking soek, oortuig en vergewe. As die duiwel “praat”, sal hy manipuleer, intimideer, domineer, forseer, misbruik, beskuldig en veroordeel.

Gebroke menseverhoudings belemmer ook julle verhouding. As daar probleme en wrewel tussen jou en jou vriende is, moet jy dit so gou as moontlik oplos. Dit is skynheilig om te sê dat ’n mens se verhouding met die Skepper reg is, terwyl jou verhouding met ander veel te wense oorlaat. Hierdie verhoudings weerspieël ook jou verhouding met Hom.

As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer (Matt. 5:22-24).

 

SONDAG

Moet onder geen omstandighede moed opgee nie

Wees altyd op jou hoede vir selfsugtige uitbuiters wat nie Christus en Sy kerk eerste plaas nie. As dit vir jou duidelik word dat jy met so iemand te doen het, moenie eers verder redeneer nie, want jy moet “niks wil weet van die slegte” nie.

As jy iets lees van iemand wat jy nie ken nie of na ’n preek van ’n onbekende persoon luister, moet jy krities wees. Om dit te kan doen, moet jy die Bybel regtig ken, en ’n lewende, persoonlike verhouding met die Skrywer van die Boek hê.

Die kruks is, jy moet nooit moed opgee as jy probeer luister, maar steeds niks “hoor” nie. Of selfs as jy dalk verkeerd hoor. Almal, selfs geestelike leiers, sukkel soms hiermee en maak ook maar af en toe foute. Ons Vader weet gelukkig ons is almal net onvolmaakte mense.

Dis soos om te leer fietsry. Niemand kan dadelik opklim en net begin ry nie. Jy sukkel aan die begin en val soms af, maar jy moet elke keer weer opklim en aanhou oefen tot jy lekker vinnig kan ry. Met genoeg oefening sal dit al hoe makliker wees om die stem van God te leer onderskei.

Onthou, Hy wíl baie graag met jou praat – en jy ís in staat om Hom te hoor. Glo dit net!

Die arm van die Here is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te doof om te hoor nie (Jes. 59:1).