Wanneer jy nie meer kan bid nie

Ek het onlangs ‘n boodskap gehoor wat baie vir my beteken het. ‘n Boodskap waarmee almal kan vergelyk, maar vandag wil ek dit met JOU deel.

Somtyds kom ons op ‘n punt waar ons nie meer weet wat of waarvoor om te bid nie, en somtyds wanneer ons voor teleurstellings staan wíl ons nie noodwendig meer bid nie want ons voel moedeloos. Maar weet jy wat? Dit is alles okay! Romeine 8 kan vir ons berusting bring.

Gaan lees asb Romeine 8 vanaf vers 18. Maar vir nou wil ek vers 26 deel:

Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie.

Wanneer jy voel dat jy nie meer kan of wil bid nie, is daar goeie nuus! Die Heilige Gees staan in jou plek en pleit by die Vader.

Ons verstaan nie hoekom dinge gebeur nie, dit gaan ons menslike verstand te bowe want ons as mense soek tog altyd na antwoorde, maar weet vandag dat die Heilige Gees namens jou intree.

Dit is nie maklik om keer op keer voor hartseer of teleurstelling te staan nie, maar ek is saam met Paulus oortuig wanneer hy in Romeine 8 sê:

“Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie.”

Mag jy vandag jou gebede oorgee en die Heilige Gees toelaat om namens jou in te tree. Mag jy vrede vind in die verwagting dat God ‘n heerlikheid in jou toekoms sal laat aanbreek.

Seënwense,

Stephanie