Wanneer jy te veel dink

1968

Ontleed jy alles tot in die fynste besonderhede? As jy te veel tob, kan dit jou op een plek hou of jou in die verkeerde rigting stuur.

MAANDAG

Jou gedagtes bepaal jou hele lewe

Jy sit doodrustig met ’n lekker koppie tee in die hand, en vir almal lyk dit of jy ’n bietjie ontspan. Maar onder draai die duiwel rond! Jou kop is in overdrive – jy bekommer jou, oorweeg, analiseer, heroorweeg en bekommer jou nog verder.

As jy met jou vriendinne oor die onderwerp van “te veel dinge op die brein” gesels, kom jy gou agter daar is baie van ons wat hopeloos te veel dink. Almal voel dieselfde: “Ek is moeg daarvan om so baie te dink. Dit bring my nêrens, stres my op en maak my mal!”

Dink is die blote aksie om bewus te wees van iets. Dis om te evalueer, te beplan en te onthou. Omdat hierdie dinge ’n wilsbesluit is, kan enige negatiewe ervaring in iets positiefs omskep word, maar dan moet jy God toelaat om jou daarmee te help.

Dink is nie die uitkoms uit ’n probleemsituasie nie, maar dit kan wel die uitkoms bepaal. Jou denke los nie noodwendig alles op nie, maar help jou om die metode te bepaal hoe om iets op te los.

Die Bybel sê jou denke bepaal jou hele lewe. Sorg daarom dat jy jou gedagtes ook onder die beheer van die Heilige Gees plaas.

Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is (Romeine 12:2).

DINSDAG

Ons is almal uniek en verskillend

God het ons almal in Sy wysheid verskillend gemaak. Jy het ’n gesonde verstand gekry wat met die jare ontwikkel het. Jy is dalk baie skeppend en sien probleme uit ’n ander hoek en op kreatiewe maniere. Of jy is analities en ontleed elke situasie haarfyn. Saam met nog baie ander faktore vorm dit jou unieke persoonlikheid.

Sommige vroue analiseer meer as ander. Daar is niks mee verkeerd nie. Natuurlik het die wêreld denkers baie nodig. Dit is dan juis waarom die mensdom kan ontwikkel, groei, ontwerp en vooruitgaan. Ons is tog geskape om ons verstand positief en konstruktief te gebruik.

Die probleem ontstaan wanneer jou denke teen jou begin werk. Dis wanneer jy soos ’n hamster om en om in dieselfde rigting beweeg. Jy dink oor en oor dieselfde gedagtes sonder om êrens te kom. Die gevolg is dat jy begin stres, en jouself verhinder om oor te gaan tot aksie.

Jy raak so vasgevang in die verlede of in klein details dat jy jou nie losgewikkel kry om vorentoe te gaan nie. Dis nie wat jou Pa vir jou wil hê nie. Jy moet vry wees om jou met vrymoedigheid te kan uitleef en die beste, unieke jy te wees.

Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar (Romeine 12:4-5).

WOENSDAG

Jou brein is kragtig, maar kan oorlaai word

Jy weet wat sal gebeur as jy besig is om ’n Word-dokument te tik en terselfdertyd ’n hele paar ander dokumente oop het, terwyl jy Google, ’n e-pos beantwoord en na musiek luister. Jou rekenaar sal al hoe stadiger en al hoe minder effektief word.

Dieselfde geld vir jou brein. As jy besig is met ’n taak, maar jou bekommer oor ander dinge, neem dit langer om die spesifieke taak af te handel waarmee jy besig is. Daarom sal jy byvoorbeeld dieselfde sin oor en oor lees of in die huis ronddwaal en vergeet waarna jy soek of waarmee jy besig was.

Wat kán help, is om te identifiseer watter “programme” op die oomblik oop is en dit dan toe te maak sodat jy slegs met die regte program werk.

Die antwoord lê dus in jou manier van dink. Vra jouself: Is dit opbouend, konstruktief en oplossingsgeoriënteerd of nie? Indien nie, maak die “program” toe en fokus op dit wat jy nou moet afhandel. Jy kan jouself toestemming gee om later weer aan daardie ander kwessie te dink.

Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig (Matteus 11:28-30).

DONDERDAG

Oefen beheer uit oor jou gedagtes

’n Lysie kan help om orde te skep in die chaos in jou kop. Skryf alles neer wat gedoen moet word. Bepaal dan wat is onmoontlik (buite jou beheer) en wat is moontlik (binne jou beheer). Onderskei nou tussen wat jy kan delegeer, wat jy kan laat gaan en wat voorrang moet geniet.

Vra wie-/wat-/hoe- en waar-vrae. Byvoorbeeld: Hoe kan ek hierdie situasie oplos? Waar kan ek ondersteuning kry? Wat het voorheen gewerk? Beperk hoekom-vrae, want dit hou jou langer in die probleem vasgevang.

Praat met iemand. Identifiseer ’n goeie vriendin as klankbord vir jou emosies. Sodra jy jou denke in woorde omsit, word die oplossing ook duideliker.

Probeer hierdie fokus-oefening wanneer dit voel of jou gedagtes buite beheer raak. Sê vir jouself:

’n Gedagte waaraan ek nou dink, is… Die emosie wat ek daaraan koppel, is… Ek gaan nou hierdie gedagte en emosie vir eers opsyskuif en fokus op die taak waarmee ek besig is.

Doen dit oor en oor tot jy voel daar is nie meer ’n gedagte of ’n emosie wat jou aandag aflei nie. Die voordeel is jy gee vir jouself die gemoedsrus om te fokus op die taak waarmee jy besig is.

Nadat jy die taak afgehandel het, kan jy die ander gedagtes en emosies terugbring. Dit help jou om die emosie in perspektief te sien en dit nie op ander areas van jou lewe te projekteer nie.

Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak (2 Korintiërs 10:5).

VRYDAG

Hou op terugkyk en tob oor die verlede

Leer om beheer te neem oor jou denke. As jy te veel analiseer, stel jy jouself bloot aan onnodige emosionele seerkry.

Moenie terugkyk nie. Jy hoef nie te vergeet nie, want alles wat met jou gebeur, vorm jou karakter en geloof. Jy moet egter onderskei tussen wat belangrik is, op wie jy kan staatmaak en wie jy kan vertrou. As jy dan só tot stilstand kom, kan jy weer fokus op Hom op wie jy kán reken.

Elke mens het maar ’n proses waardeur hy of sy moet werk, ongeag die situasie waarin jy jou bevind. Midde-in die storm verstaan jy nie altyd nie. Jy vra baie vrae, jy worstel, huil, redeneer en maak deals met die Here. Maar somtyds stuur Hy ons in Sý rigting, met protes van ons kant af, net sodat ons na ’n ruk die groter prentjie kan sien. En wat ’n verligting dat dit gebeur het!

Dit is gewoonlik wanneer jy aanhou tob dat jy nie kan vergewe nie. Dit is goed om te dink, want positiewe dinge spruit daaruit, maar pasop vir te veel analiseer. Jy sal nie gemoedsrus kry op daardie manier nie.

Laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof (Hebreërs 12:1-2).

SATERDAG

Nuwe idees groei voortdurend in ons gedagtes

Kyk maar rond in jou huis en in jou kaste. Alles het begin met ’n idee: die skottelgoedwasser, die mikrogolfoond, die klitser, daardie blok sjokolade! ’n Goeie idee is nie altyd besigheidsgeoriënteer nie. Iets kleins kan ’n groot verskil maak aan jou huishoudelike take, jou dagbeplanning en jou manier van kinders grootmaak.

Ons idees is die saadjies waaruit ons doelwitte, strategieë en uitvindings groei. As die idees moet groei, moet ons dit water gee en voed. Ons kry idees enige tyd, enige plek – dit is daardie eureka-oomblik wanneer jy wil bars van inspirasie.

Party idees prut vir ’n paar dae of maande of soms jare in ons agterkop en op ’n dag besluit ons om iets daaraan te doen.

Dan is daar weer tye dat die idees net nie wil kom nie. Jou gedagtes draai in sirkels en jou dinkratte werk nie lekker saam nie. Dis in sulke tye dat iemand anders se bydrae baie vir jou kan beteken.

Indien jy jou in ’n doodloopstraat bevind en desperaat is vir vars, nuwe idees, vorm ’n dinkskrum met ’n paar vriendinne, jou Bybelstudiegroep of selfs jou gesin.

Maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus (Filippense 4:6-7).

SONDAG

Hou só ’n dinkskrum met jou vriendinne of gesin

Sê vooraf vir almal wat die onderwerp van die dinkskrum is. Elke persoon moet vooraf ’n lysie maak van ’n paar idees wat hulle met die groep kan deel.

Sit in ’n kring waar almal lekker kan gesels. Hou vir eers jou persoonlike idees opsy en luister na wat die groep te sê het. Jy kan jou idees later noem.

Almal moet ooreenstem om mekaar nie te veroordeel, uit te lag of te kritiseer nie. Alle idees is welkom, ongeag hoe belaglik dit op daardie oomblik klink.

Fokus om soveel idees as moontlik te kry. Skryf elkeen neer. Hou die groep gefokus op die onderwerp. As julle begin moeg word en afdwaal, moet julle eerder ’n pouse hê en daarna weer voortgaan. Sluit af deur al die idees hardop te lees en almal te bedank vir hulle tyd.

Met al die idees op skrif kan jy dit rustig op jou tyd deurdink. Onthou dat sommige “onmoontlike” idees dalk net dit is waarna jy soek!

Maak ’n lys van die topvyf-idees en vra dan by elke idee vir jouself die volgende: As ek die idee volg, wat sal die uitwerking daarvan wees in my lewe of besigheid? Wat moet in my lewe of besigheid verander of gebeur sodat die idee kan werk?

Dit verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen … Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen (Johannes 14:12-13).