Wat Is Die Bron Van Jou Geluk

Daar is meer as 2000 verse oor geld in die Bybel, maar ten spyte daarvan dat die Skrif ons so duidelik waarsku oor die gevare van geld, hou dit aan om ons te verstrik.

Hebreërs 13:5 “Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: ‘Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.’”

Geld sal jou nie vreugde of tevredenheid bring nie.

Elke advertensie vertel ons dat as ons net daardie ding het, sal ons meer gelukkig en op die een of ander manier beter wees.

Ek kan uit ervaring praat, want ek het ‘n deel van my lewe geleef in die wêreld van geld.

Maar dit het ons familie seergemaak. Dit het ons afgelei daarvan om op God en familie gefokus te wees, na om op die wêreld en samelewing gefokus te wees. Dit het ons mislei. In sekere opsigte het dit ons vernietig.

Dit het nie oornag gebeur nie. Dit was ‘n stadige verdowwing. Maar geld het stadig op die leer van ons lewens opgekruip totdat dit hierdie onverdiende voetstuk posisie as ‘n afgod ingeneem het.

Ons oogklappe is gelukkig verwyder sodat ons met pynlike helderheid kan sien hoe die najaging van geld en die dinge wat dit in hierdie wêreld kan doen, voortgaan om verwronge prioriteite te skep, om onvergenoegdheid te laat broei en om onbedoelde pyn te veroorsaak.

Geld kan nie vreugde of tevredenheid, vrede of hoop, geloof of redding koop nie.

Maar, geld is nie inherent euwel nie. Geld word ongesond in ons lewens wanneer dit iets word wat ons aanbid, of iets word wat ons uit selfsug opgaar. Geld laat ons toe om kos en beskutting vir ons families te voorsien, en die geld wat mens nodig het om die basiese benodighede te voorsien maak die lewe definitief makliker. Geld gee ons ‘n geleentheid – en ‘n verantwoordelikheid – om daardie fondse te gebruik om vrugbare koninkrykswerk te doen. Ons kan goeie dade doen met ons geld, en ons moet goeie dade doen met ons geld.

Die dag wat jy Christus van aangesig tot aangesig sal ontmoet, sal nie Hy of enige iemand anders iets oor jou besittings of jou rykdom sê nie, maar ek kan myself voorstel dat Hy bly sal wees oor lewens wat ruimhartig geleef is en hulpbronne wat doelgerig en effektief gebruik is om die evangelie te versprei.

Die goeie nuus?

  • Dit is nooit te laat om te herfokus en om te begin om goeie dinge met ons geld te doen nie.
  • En, daar is geen hoeveelheid geld wat vir God onbenuidend is nie. Onthou, hy het duisende met ‘n paar visse gevoed.

Om arm te wees volgens die wêreld se standaarde, is nie dieselfde as om arm te wees volgens God se standaarde nie. Ons kan almal ruimhartige, getroue rentmeesters wees van die geld wat aan ons gegee is.

Geld is nie die geldstelsel van Christendom nie. Inteendeel, mag ons ryk in gees wees met die skat van ons harte gefokus op die ewigheid.