Wat is jou styl van glo?

0
214
geloof_styl.jpg

Wil jy jubel en dans, of saam met ander mense jou geloof uitleef? Jou manier van dink beïnvloed jou geloof.

“Jou brein,” verduidelik dr. Kobus Neethling, ’n kenner op die gebied van denkvoorkeure, “is een van die groot redes hoekom ons dieselfde geloof het, maar dit verskillend uitleef. Die gedeelte van jou brein wat jy by voorkeur gebruik wanneer jy dink, sal ook jou gedrag, besluite, keuses en geloofsbelewing beïnvloed.”

Met die Neethling-breininstrument (NBI) kan ons vasstel hoe mense glo. Ons het die NBI-geloofsprofiel getoets en ’n paar mense gevra om die internetvraelys te voltooi. Hier is die resultate.

Die Paulus-brein is gefokus, logies, realisties en krities (linkerbrein 1)

JY VERKIES OM jou geloof duidelik en realisties te beskryf. Jy beskou vae verduidelikings as “wollerig”. Vir jou is God Almagtig en wanneer jy na Hom verwys, praat jy van Koning of Heerser. Hy is regverdig en wat reg of verkeerd is, sê die Bybel vir jou.

Jy bid in stilte en verkies spesifieke gebede. Wanneer jy Bybelstudie doen, is dit vir jou lekker om dieper te delf.

Kerkdienste moet vir jou inligting analiseer en spesifieke antwoorde gee. Jy het respek vir kerkleiers wat almal regverdig behandel. Wanneer jy na ander uitreik of saam met ander gelowiges bymekaarkom, moet dit met ’n spesifieke doel wees.

PAULUS het geleef met ’n totale fokus op Jesus Christus. Hy was ’n man wat nie kompromieë aangegaan het nie en het dikwels met medegelowiges gebots.

Hy het gehou van presiese instruksies oor hoe ’n Christen moet leef. Dink maar aan die riglyne wat hy baie keer aan die einde van sy briewe geskryf het. Geloof was vir hom nie net ’n saak van die hart nie, maar ook van die verstand.

pierre_van_pletzen.jpgPIERRE VAN PLETZEN, Oubaas in 7de Laan, het ’n sterk linkerbrein 1- en regterbrein 1-voorkeur.

“Dis nie vir my moeilik om tussen reg en verkeerd te onderskei nie. Almal wéét wat is reg en verkeerd. Die probleem is mense ignoreer hulle eie wete van wat reg en verkeerd is.

“Ek het dit al dikwels beleef dat die manier waarop ek glo, van ander mense s’n verskil en dit het beslis al konflik veroorsaak.”

[Pagebreak] “By slim, analitiese mense met ’n uitsonderlike insig in die geestelike wêreld leer ek graag. Alhoewel ek nie omgee om in die openbaar te bid nie, hou ek daarvan om my stiltetyd alleen deur te bring.”

Die Daniël-brein is netjies, georganiseerd en tradisievas (linkerbrein 2)

JY VERKIES OM jou geloof in detail te beskryf. God is vir jou ’n toevlug en jy verwys na Hom as Skepper en Heilige. Jy weet dat jy op God kan vertrou en dat Hy ’n plan met jou lewe het.

Jou gebedslewe is gedissiplineerd. Stap-vir-stap-Bybelstudies en leesplanne gee vir jou die orde waarvan jy so baie hou. Preke moet praktiese riglyne vir jou lewe gee. Jy verkies om by ou gewoontes en tradisies te hou, want dit laat jou veilig voel.

DANIËL is een van die min Bybelkarakters wat onwrikbaar vasgehou het aan God. Hy kon in ’n vreemde land tussen ongelowiges steeds bly glo, selfs nadat hy in ’n kuil vol honger leeus gegooi is.

Hy het sy geloof volgens die vaste tradisies en rituele wat hy as kind geleer het, uitgeleef. Selfs al het dit hom in die moeilikheid gebring. Ook sy stiltetyd het hy getrou gedoen. Hierdie standvastigheid het hom op die ou end laat uitstyg.

ESSAN_STAATSE.jpgESSAN STAATSE is ’n enkelma van twee tieners. Sy kom uit ’n predikantshuis en het ’n baie sterk linkerbrein 2 dominante voorkeur.

“Ek is van nature ’n baie georganiseerde mens. Wanneer iets verander, het ek tyd nodig om dit te deurdink en te ontleed.

“Stap-vir-stap-Bybelstudie beslis! Nie net in my geloofslewe nie, maar ook in my alledaagse lewe.

“Ek hou van sekuriteit, want dit laat my veilig voel; daarom sal ek eerder by die bekende hou. Tradisie binne die kerk is vir my belangrik..

Die Josef-brein is intuïtief, nuuskierig met verbeelding (regterbrein 1)

JY VERKIES OM jou geloof met verskillende idees en beelde te beskryf. Detail is nie vir jou belangrik nie. God is vir jou ’n misterie. Nietradisionele metafore soos Die Goeie en Die Bron is woorde waarmee jy Hom beskryf. Jy is veral bewus van God se grootheid.

Jou gebedslewe is spontaan. Jy verkies om op mooi plekke met baie simboliek te bid. Jy hou van preke wat vir jou insig en hoop bied.

Jy is nie bang vir verandering in die kerk nie, want volgens jou is dit nodig omdat dit die enigste manier is waarop sisteme in die toekoms relevant kan bly. Jy beweeg maklik tussen verskillende geloofsgemeenskappe.

[Pagebreak] JOSEF was ’n dromer en voorspeller. Hy was nie net baie kreatief nie, maar hy kon ook goeie planne vir die toekoms maak. Hoewel sy lewe in ’n rigting gegaan het waaroor hy geen beheer gehad het nie, het hy net rustig saam met die vloei van dinge beweeg.

Sy drome en voorspellings het later ontwikkel in slim planne. Hy het nie toegelaat dat die verlede se teleurstellings hom onderkry nie.

anna_davel.jpgANNA DAVEL het baie sterk in die regterbrein 1-voorkeur getoets.

“Die groot prentjie is inderdaad vir my baie belangriker as detail. Toe Jesus gesê het glo soos ’n kind, dink ek het Hy ’n waarskuwing gegee dat ons nie in detail en intellektuele argumente vasgevang moet word nie. Maak dit regtig saak of Jona deur die walvis ingesluk is of nie? Die groot storie van God se liefde en verlossing bly tog steeds dieselfde.

Die Dawid-brein is ’n mens-mens (regterbrein 2)

JY VERKIES OM jou geloof vanuit jou persoonlike ervaring te beskryf. Jy is nie skaam om jou persoonlike getuienis voor ander te lewer nie.

God is’n God van liefde. Wanneer jy van Hom praat, gebruik jy woorde soos Vader of Vriend. Jy is baie bewus van God se genade en nie bang om te erken as jy verkeerd was nie. Mense is vir jou baie belangrik.

Wanneer jy bid, verkies jy ’n gemaklike atmosfeer. Gebede wat verhoudings versterk, is vir jou baie belangrik.

Preke wat jou opgewonde maak en inspireer, praat met jou.

DAWID was sterk R2-dominant. Hy het nie net sy broers versorg nie, maar hy kon ook vir Saul kalmeer met musiek.

Mense was vir Dawid baie belangrik. Daar was sy hegte vriendskap met Jonatan en oor Saul se dood het hy lank gerou.

Dawid was baie bewus van wat reg en verkeerd is en het sonder skroom aanvaar dat hy voor God gesondig het.

jacqui_january.jpgJACQUI JANUARY, die gewilde omroeper by RSG, se geloofsvoorkeur lê in die onderste regterbreinkwadrant.

“Ek hou baie daarvan om uit te reik na ander én nie net na Christene nie. My idee van hoe om die koninkryk van God op aarde te help bou is juis om met alle mense te praat en te connect.

“Dit is vir my wonderlik dat so baie mense hulle spiritualiteit in ons land kan uitleef. Die uitdaging is net om by die geloofsoortuigings te hou en daarvolgens te lewe.

“My sintuie is vir my baie belangrik as ek bid. By ons huis het ek vir my ’n gebedskamer ingerig. Musiek, kerse, kruise en klippe help om die regte atmosfeer te skep.