Wat is lyftaal en hoekom is dit belangrik?

0
648
lyftaal.jpg

’n Baie klein gedeelte van jou kommunikasie met die mense om jou bestaan uit woorde, die res is nieverbaal. Leer om dit raak te sien.

Wat is lyftaal en hoekom is dit belangrik?

Jou stemtoon, en alles wat nie klank het nie, sê iets. Jou kleredrag, haarstyl, gesigsuitdrukking, die manier hoe jy loop, staan, sit, alles! Lyftaal sluit baie meer as net die tekens van jou lyf in. Hoe beter jy na hierdie nieverbale tekens kyk, en hulle ook gebruik, hoe beter sal jy ander mense verstaan.

As jy nog wonder of dit regtig ’n groot verskil maak of nie, dink aan jou hond. Hy verstaan nie Afrikaans nie (regtig), maar hy verstaan presies wat jy met jou lyftaal vir hom sê.

Jou hond reageer op die nieverbale tekens wat jy gee. As honde op taal moes staatmaak, sou hulle nooit kon verstaan wat ons van hulle wil hê nie. Op dieselfde manier gaan jy sukkel om ander mense te verstaan as jy die nieverbale tekens ignoreer.

Maar, meen Jeandré Hartman van Micro Expressions Solutions, dit is nie net lyftaal wat jou opinie van iemand of jou interpretasie van wat hulle sê, beïnvloed nie. “Wanneer jy iemand vir die eerste keer ontmoet, som jou brein daardie persoon onbewustelik op. Die manier hoe jy die wêreld sien; dinge wat vir jou aanvaarbaar is en wat nie; aangeleerde gedrag en wat jy glo, help alles om ’n opinie te vorm.

“Nieverbale kommunikasie, lyftaal, liggaamshouding en gesigsuitdrukking vorm 55% van die boodskap wat jy probeer oordra. Stemtoon maak 38% uit en die woorde wat jy sê net 7%.

[Pagebreak]

Lyftaal kan vir jou wys wanneer iemand jok

Moenie daardie tekens ignoreer nie. Almal het’n ingeboude leuenverklikker, maar dis dikwels op silent. Jeandré waarsku dat misleidingskunde ’n spesialisveld is en dat daar baie faktore is wat in ag geneem moet word. “Jy moet na meer as veertig verskillende goed kyk voor jy seker kan wees iemand jok. En om te verstaan wanneer iemand jok, moet jy na die konteks (waarbinne dit gebeur), kongruensie (dinge wat met mekaar ooreenstem) en klusters (meer as een teken) oplet.”

SITUASIE (KONTEKS) Jy moet die situasie en die omstandighede verstaan. Wie, wat, waar, wanneer en waarom? Dis belangrik om die agtergrond van die situasie te ken en te weet wie betrokke is en ook wat gebeur het.

SIEN EN HOOR (KONGRUENSIE) As iemand die waarheid praat, sal sy woorde en sy lyftaal ooreenstem. Sommige gewoonteleuenaars is egter al so gesout om hulle lyftaal weg te steek dat jy dit kan miskyk. Maar daar sal altyd iets wees – ’n oog wat spring, ’n vinnige wegkyk, ’n vroetel met die hande of ’n vreemde stemtoon.

GROEPE TEKENS (KLUSTERS) As iemand vir jou jok, sal daar ook nie net ’n enkele optrede wees wat hulle verraai nie. Daar moet altyd meer as een wees. Hy sal byvoorbeeld stadiger begin praat en dan diep deur die tande inasem, wat ’n sjjjjj-geluid kan maak. As daar meer as twee goed is, kan jy sekerder wees hy besig is om leuens kwyt te raak.

Om die lees van lyftaal te bemeester, moet jy moeite doen om na ander se optrede en woorde te kyk en te luister. Die tekens is daar, maar jy sal ’n doelgerigte poging moet aanwend om dit te vertolk.

“Dit is ook waar,” sê Jeandré, “dat mense maklik voorgee. Jy vertrou iemand wat warm, opreg en vriendelik lyk, maar hy is dit nie noodwendig nie. Mense weet hoe om hulleself te bemark. ’n Ander persoon is dalk bot en ongeskik, maar die eerlikste mens op aarde. Omdat hy homself egter nie na wense gedra nie, sal jy versigtig wees vir hom. Vertroue is dus iets wat eerder verdien word.”

[Pagebreak]

Gebruik jou lyftaal om beter te voel

As jy ’n selfversekerde liggaamshouding het, sal jy selfversekerd voel. Dit is dus moontlik to fake it till jou make it!

Volgens sielkundige dr. Deborah Greunfeld van die Universiteit van Stanford veroorsaak jou liggaamshouding ’n biochemiese reaksie in jou lyf; daarom kan jy beter voel deur bloot jou liggaamshouding te verander. Daar is basies twee uiterstes wanneer dit oor lyftaal gaan: mense wat hulleself baie mag toe-eien en mense wat hulleself min mag toe-eien.

Iemand in ’n hoë magsposisie sal hulle “voetspoor” vergroot. So’n persoon sal byvoorbeeld skuins op ’n stoel sit om homself groter te maak – met sy arm oor die leuning en voete ver voor hom uitgestoot. Hy sal op ’n lessenaar sit of ’n stoel omdraai en dan agterstevoor daarop gaan sit. Selfs wanneer hy beweeg, is dit afgemete – so asof wie ook al in sy pad kom, vir hom plek sal maak. Hy praat in volsinne en wanneer hy praat, behou hy oogkontak, selfs langer as wat nodig is. Maar wanneer iemand met hom praat, sal hy rondkyk, met sy selfoon vroetel of sy oë vryf.

Mense in lae magsposisies sal weer hulle “voetspoor” verklein. Hy sal homself so klein as moontlik probeer maak deur sy skouers te laat hang, sy bene te kruis, op sy hande te sit of sy hande tussen sy knieë vas te knyp. Wanneer hy loop, is dit effens vooroor en hy staan dikwels met sy voete na binne gedraai. Sy sinne is half en wanneer hy praat, maak hy versigtig oogkontak en verbreek dit dikwels deur weg te kyk.

Diegene in laer magsposisies se lyftaal is van so ’n aard dat mense hulle baie meer toeganklik vind as dié in hoër magsposisies. Die geheim is om hierdie twee uiterstes te vermeng om selfversekerd maar ook toeganklik te lyk.

Om gewoond te raak aan selfversekerde lyftaal, kies vir eers twee liggaamsposisies waarop jy kan fokus, soos om oogkontak te behou en jou arms op ’n stoel se leunings te laat rus. Sodra jy dit konsekwent kan doen, sal die res volg. Jy sal baie gou leer wanneer om watter lyftaal in te span om jouself beter te laat geld en beter verhoudings te hê.

Vind uit hoe goed jy lyftaal kan lees. Doen die toets hier.