Wat sien jy?

Ek lees verlede week die blog van ‘n groepie Suid-Afrikaners wat by hetsy bees- en/of saaiboerdery, grondbewaring of plantnavorsing betrokke is.

Die groep besoek tans verskeie plase in Amerika om by boere te leer oor boerderybeginsels wat daar vrugte afwerp maar nog nie hier toegepas word nie.

Op besoek aan die plaas van Gabe Brown deel hy die groep mee dat hy nie die grootste opbrengs van die plase in die omgewing behaal nie en ook nie die grootste plaas het nie, maar vir hom is groot opbrengste en baie grond nie die maatstaf van sukses nie. “Hoeveel wins maak jy per hektaar”? vra hy eerder. As jy die die wins per hektaar kan verhoog, terwyl jy steeds die grondgesondheid as eerste voorkeur behou, dan doen jy iets reg, is hy van mening.

Gabe Brown se aanhaling “As jy ‘n klein verandering wil in jou lewe wil aanbring, verander die manier waarop jy dinge doen. As jy ‘n groot verandering in jou lewe wil aanbring, verander die manier waarop jy dinge sien” het die toergroep bygebly.

Ons streef tog ook daarna om ‘n groot opbrengs in ons lewe te verkry. Met verwysing na Gabe se boerdery, maak dit dus nie saak hoeveel talente, hulpbronne en geld jy tot jou beskikking het nie. Die vraag is eerder wat doen ek met die talente, hulpbronne en geld tans tot my beskikking? En as ek dan wel woeker met my talente, hulpbronne en geld, tot watter mate wend ek dit aan vir die glorie en uitbreiding van God se koningkryk?

Alhoewel daar al vele definisies vir die begrip sukses aangehaal is, bly die volgende definisie my altyd by: “Om die beste te maak in wat jy doen, waar jy is, met wat jy het.”

Ek kan dus nie my sukses (opbrengs) meet aan die persoon met ‘n reuse bankrekening nie, die Olimpiese atleet, welbekende spreker, ensomeer nie, maar eerder tot welke mate die opbrengs in my lewe ooreenstem met die talente en hulpbronne tot my beskikking. Elkeen moet tog gehoor gee aan sy/haar roeping en die beste moontlike opbrengs daarop kry.

Gabe Brown het egter ook gesê dat alhoewel die wins per hektaar verhoog moet word, moet jy steeds die grondgesondheid behou. Jy wil derhalwe die grond so goed moontlik bewaar om vir so lank moontlik goeie oeste daarop te kan afhaal. Soortgelyk het ek die taak om na my fisiese liggaam en intellek om te sien sodat ek nie langs die pad uitgebrand raak nie. Ploeg terug in jouself. Verryk jouself.

Verlede week luister ek na die storie van iemand wat die skilderye in ‘n kunsgalery in Amerika bewonder het. Hy kom toe af op ‘n skildery waarop Jesus saam met iemand anders daarop geskilder is. Die persoon vertel egter dat die die vorms op die skildery net nie vir hom heeltemal reg gelyk het nie, maar hy kon net nie agterkom wat presies fout was nie. Dit is eers toe hy op sy knieë afsak en opkyk na die skildery, dat alles daarop reg gelyk het.

Ons kan dus ons verhoudings, werksomstandighede, die politiek, publieke onrus, ensovoorts vanuit ‘n natuurlike oog waarneem en in die vlees optree om dinge reg te stel. Weining gaan egter verander. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie.

Om ‘n groot verandering in ons lewe aan te bring, vereis dat ons op ons knieë gaan, opkyk en ons verhoudings, werksomstandighede, die politiek, publieke onrus, ensovoorts voor God moet plaas en dit dan vanuit Sy hoek waarneem. Ons moet dinge op ‘n ander manier sien. Dit is eers wanneer ons dinge anders sien da tons dinge anders doen.

So moet ons sien hoe in Sy voorsiening te vertrou, te vergewe al is dit soms hoe moeilik, lief te hê ongeag of die ander dit verdien, te luister om te verstaan alvorens ek my opinie wil afdwing, om om te gee met woord en daad, geduldiger te wees en te bly hoop.

Om dinge op ‘n ander manier te sien gaan die status quo uitdaag. Verandering is nie altyd maklik nie. Die vraag is egter hoe groot oes wil ek op my lewe verkry?