Waterkloof-lughawe

0
178
Gupta.png

Die nuus dat die Gupta-familie toegelaat is om in ‘n vliegtuig op Waterkloof-lughawe te land, en dat die passasiers daarna onder polisie-begeleiding na Sun City geneem is, is tans voorbladnuus op elke koerant.  In verskeie koerante is daar ook allerhande artikels wat vertel oor die bande wat daar glo tussen die Gupta-familie en die ANC bestaan, en allerhande bewerings word gemaak van die houvas wat die Gupta-familie op die ANC het, selfs op baie senior persone in die ANC.

Ek gaan nou nie bespiegel oor hoe groot hierdie invloed is nie, en of dit waar is nie, maar ek wil wel bietjie gesels oor hoe maklik dit kan gebeur dat iemand deur iemand anders beheer of gebruik kan word. Dit gebeur dikwels dat ‘n meisie in ‘n man se greep beland en dan doen sy alles wat hy van haar verwag. Die omgekeerde is net so waar. Of ‘n ryk omie in die gemeente dink dat hy die hele kerkraad kan beheer soos hy wil net omdat hy geld het. Of ‘n belangrike pa oefen druk uit op die afrigter van die skolespan om sy seun vir die eerstespan rugby te laat speel. Ek onthou nog so goed asof dit gister gebeur het hoe dikwels ministers destyds weermag-offisiere gedwing het om hul seun wat diensplig moes doen, tog in ‘n veilige” pos te plaas sodat hy nie grensdiens hoef te verrig nie.

Ook Judas was op ‘n stadium in die wurggreep van die priesterhoofde. Ons lees in Matteus 27:3-4 “Toe Judas, die verraaier, sien dat Jesus tot die dood veroordeel is, het hy spyt gekry. Hy het die dertig silwermuntstukke teruggebring na die priesterhoofde en die familiehoofde toe en vir hulle gesê: “Ek het gesondig. Ek het ’n onskuldige man verraai.” Maar hulle antwoord: “Wat het ons daarmee te doen? Dit is jou saak!”

Moet nooit toelaat dat iemand anders jou “gebruik” nie.