Watter kind is die beste daaraan toe?

1713

Dit bly ’n raaisel hoekom kinders wat in dieselfde huis grootword, dikwels so baie verskil. Het dit dalk iets met die geboorteorde in die gesin te doen?

Elke kind beleef die gesin op hulle eie manier, wat noodwendig ’n sekere invloed op hulle het. As ouers bewus is van die faktore wat ’n rol speel, kan hulle dit van die begin af reg bestuur.

Geboorteorde en geslag speel ’n rol in elke gesin

Navorsers sê ouers gee seuns meer vryheid en minder takies, en kritiseer hulle minder as dogters. Pa’s is ook geneig om meer tyd saam met hulle seuns as hulle dogters te spandeer.

Geboorteorde het beslis ’n uitwerking op kinders, maar nie as daar net twee kinders is nie. Dit is wel sigbaar by groter gesinne, meestal omdat daar dan minder geld is om in die huishouding te bestee.

Enigste kinders is oor die algemeen meer prestasiebewus, konserwatief, uitgesproke en selfversekerd. Middelkinders is buigsame, diplomatiese vredemakers terwyl jongstes graag groot kanse waag. Hulle sal ook makliker gesag bevraagteken as die oueres. Oudste kinders is gewoonlik meer doelgerig, het ’n groter verantwoordelikheidsin en is dikwels baie vasbeslote. Die rede is waarskynlik dat ouers die oudstes meer motiveer om te presteer as die jonger boeties en sussies.

Kinders uit dieselfde gesin kan egskeiding ook baie verskillend beleef. Die invloed is geringer op ouer kinders wat reeds uit die huis is, maar baie erger vir dié wat nog in die huis woon.

Al die kinders behoort dieselfde behandel te word

Jy kan nie verander dat jou kind die jongste of oudste is nie, maar jy kan dit wel bestuur. Die reëls binne julle gesin behoort vir almal dieselfde te wees, ook die straf vir wanneer daardie reëls oortree word. Julle mag dit egter ’n klein bietjie aanpas volgens elkeen se ouderdom.

Laat almal byvoorbeeld saans dieselfde tyd bed toe gaan, maar gee vir ouer kinders die vergunning om nog ’n rukkie te lees. Julle behoort kans te hê om as huweliksmaats alleen by mekaar te wees, anders leef Pa en Ma by mekaar verby, terwyl hulle die pilare van die gesin behoort te wees.

Die kroos moet weet julle is presies ewe lief vir almal. Sê dit baie vir elkeen afsonderlik. Wanneer hulle iets sê of vertel, probeer om onverdeelde aandag te gee, sodat hy of sy verstaan dat hulle en wat hulle sê, belangrik is. Neem elkeen gereeld afsonderlik uit vir koffie of ’n ander aktiwiteit.

Probeer op die positiewe van die geboorteorde voortbou en die negatiewe uitskakel. Julle is ’n gesin en moet saamwerk om goeie mense te word. Eendag sal julle twee kan sê julle het regtig hard gewerk om julle geskenke reg groot te maak en hulle voldoende toe te rus met dit wat julle kon gee.

Hanteer negatiewe dinamika binne ’n gesin so

Wedywering binne ’n gesin moet nooit aangemoedig word nie. Elke mens is uniek en mag net teen homself of haarself kompeteer. Dis bloot menslik, maar probeer om een kind nie ten koste van die ander te beskerm omdat sy gestremd, minder begaafd of die jongste is nie. Moet ook nie ’n begaafde of ’n gehoorsame kind voortrek nie. Pasop om die een wat die meeste soos jy lyk of na jou aard, of die een wat jou naam dra, te bevoordeel.

’n Sogenaamde probleemkind moet steeds onvoorwaardelike liefde beleef. Dit beteken nie dat sy nie gedissiplineer moet word nie, maar ook nie dat sy meer aandag as die ander moet kry nie. Bestee soveel as moontlik tyd alleen met elkeen van jou kinders.

Ouerskapskenner Ewald van Rensburg glo ’n gesin word saamgebind deur die lym van liefde en die sement van wedersydse respek en aanvaarding. As dít die rigting is waarin daar in ’n gesin gewerk word, is die kans uitstekend dat elke gesinslid tot hulle reg sal kom.