Week 6 - Dinsdag

Jou selfvertroue hang af van of jy weet wie jy is en of jy jou sterk en swakpunte aanvaar. Om te weet God het vir jou ‘n baie spesifieke plek in die wêreld en om seker te wees van waarheen jy op pad is, versterk ‘n mense se selfvertroue.

- Eugene Kemp