Wees dapper in jou roeping

Wanneer ons aan ons roeping dink, dink ons dikwels aan ons beroep. Maar die roeping vir jou lewe beteken meer as jou beroep.

God se roeping vir jou lewe het baie fasette. Dit behels jou werk, jou geestelike lewe en jou huislike lewe. Jou roeping is spesifiek vir jou voorberei, lank voordat jy begin wonder het wat jy wil wees.

Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het. Efesiërs 2:10

God het ons gemaak wat ons nou is.

Ons is geskep en weergebore deur God. Hy het ‘n gebreekte vaas gevat en dit heel gemaak. Hy het ons gevat toe ons verlore was en het vir ons verlossing gegee.

In Christus Jesus het Hy ons geskep.

Die manier hoe jy deel geword het van sy vakmanskap was deur die werk en opoffering van Jesus. Dit kom altyd weer terug na Jesus toe. Hy het alles gehad en Hy het dit weggegee vir ons. Ons het niks gehad nie en is tog alles gegee: ‘n nuwe lewe, ‘n nuwe toekoms, en goeie werke om vir sy glorie uit te leef.

Om ons lewe te wy aan die goeie dade.

Elke dag roep Hy ons om die beste van ons dag te maak, om ons kinders met geduld en barmhartigheid groot te maak. Hy roep ons om aandete te maak vir ons families, om saam met ‘n vriendin te kuier, ons huise skoon te maak, wasgoed op te vou, koekies te bak, en om dit alles te doen sonder om te kla.

Waarvoor Hy ons bestem het.

Hierdie “goeie dade” is vooraf deur God voorberei. Daarom is elke daad belangrik en waardevol.

Ons is geroep om nader aan Hom te beweeg deur gebed en om Hom daagliks in sy Woord te ontmoet en om Hom in alle aspekte van ons lewens te vertrou.

Dit is maklik om bang te wees dat ons gaan uitmis. Daar moet sekerlik iets groter en beter wees vir ons om te doen!

Hierdie werke, en baie meer soos dit, is goed en verdien ons beste pogings, want hulle is vir ons voorberei voor die begin van die wêreld deur God self. Hy weet wat die beste is en daarom moet ons moet dapper wees om daarin te wandel. Leer om hulle waarde te sien en om vreugde te vind in dit wat ons as alledaagse take beskou.

Elke nou en dan roep God ons om groot dinge te doen. Wanneer jy voel dat God jou roep om iets radikaals te doen, moenie bang wees nie. Of dit nou groot of klein is, as God jou na dit geroep het, sal Hy met jou wees met elke tree wat jy gee, en Hy sal alles vir jou gee wat jy nodig het om jou roeping uit te leef.

Of dit nou groot of klein is, vra God om jou te help om die waarde en die goeie raak te sien in al die verskillende roepings wat Hy in jou lewe geplaas het en kyk of jou vreugde groei.