Werkersdag

0
269
worker.png

Dit is vandag werkersdag en daarom wil ek so ietsie oor “werk” skryf: Ek het al baiekeer gedink dat werk tog vir baie mense lekker is. Ek geniet dit ook. Tog sê die Bybel dat God werk vervloek het. Ons lees in Gen 3:17-18: Vir die mens het die Here God gesê: “Omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan Ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek; met swaarkry sal jy daaruit ’n bestaan maak, jou lewe lank; die aarde sal vir jou dorings en dissels laat uitspruit, en jy sal veldplante eet.”

Maar die bedoeling van hierdie Skrifgedeelte is om te sê dat sonde ‘n mens se hele lewensbestaan aanraak. Die man verrig sy dagtaak op die landerye, en hierdie Bybelgedeelte skets die verskriklike effek van sonde op sy dagtaak. Die vroue se leefwêreld het uit die grootmaak van kinders bestaan. En daarom word daar vir die vrou gesê dat sy haar kinders met pyn in die wêreld sal bring. Ons maak dikwels of sonde nie so erg is nie. Ons dink ons kan sonde hanteer. Maar die effek van sonde kan in elke faset van ons leefwêreld beleef word. Dit is die boodskap wat Genesis 3 vir ons wil bring. Dit beteken nie dat ons nie ons werk mag geniet nie. Dit vertel net dat ook ons werk, selfs al geniet ons dit, deur sonde besmet is. En niemand kan hieroor stry nie!

Gelukkig het Christus die vloek wat die skepping getref het, weggeneem: Gal 3:13 sê: Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek ’n vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe: “Vervloek is elkeen wat aan ’n hout opgehang is.”