Wie is regtig die baas?

0
1331
Gretha Wiid

Sommige mense glo dat ’n onderdanige vrou geen reg tot ’n opinie het nie en party verwar selfs die “hoof” van die huis met die “baas”.

Kontroversieel of nie – net ’n hond het ’n baas! En as ’n man sy vrou behandel asof hy die baas is, moet hy nie vies wees as daar ’n teef is wat vir hom sit en grom nie!

Huwelike wat in hierdie tradisionele wanopvattings vasgevang is, laat my altyd dink aan die man wat die hoofseun is, en sy vrou wat maar net lid van die skolierpatrollie is. Hoofseun maak die reëls en het die laaste sê, terwyl die skolierpatrollielid kyk dat die kinders die pad veilig oorsteek en dat die verkeer in die huis glad loop.

Volg die hemelse voorbeeld: Dien jou maat in liefde

Ons leer dat dié wat treur, blydskap sal ontvang; dié wat min het, baie sal kry; en die een wat laaste is, eerste sal wees. Maar dinge werk nou eenmaal anders as in ons eie klein wêreldjie.

So leer ons mos die man is die hoof van die huis wat sy vrou moet liefhê soos Christus die gemeente en kerk liefgehad het. Hoe het Hy liefgehad? Jesus het gedien, en daarmee saam die titel van Koning gedra. Hy het Sy lewe gegee. Hy het gesag gehad.

Nooit sal jy by hierdie rolmodel tekens van ’n soeke na mag, seggenskap of dominansie sien nie. Sy hoofskap was, en is, juis geleë in Sy liefde en opoffering.

’n Man wat sy vrou liefhet en haar ’n prioriteit maak in sy lewe, en, soos Jesus, sy eie wil en lewe neerlê voor die Vader – só ’n man sal sonder moeite die kroon by sy vrou kry.

Sy plek gaan nie oor rég nie, maar opoffer

Die oeroue sisteem van baasskap het nog nooit iets goeds vir die wêreld beteken nie. Vandag is daar steeds te veel base in verhoudings en gesinne, en vroue word vertrap en misbruik.

Dis jammer dat mense Skrifgedeeltes gebruik om hierdie stelsel van mag aan die gang te hou. Dít terwyl die suiwer bedoeling van die man se hoofskap eintlik ’n posisie van verantwoordelikheid uitwys en nie ’n plek van rég nie.

Selfs in die paradys is daar heel eerste van Adam rekenskap geëis nadat Eva die vrug geëet het. “Adam, wat het jy gedoen? Adam, waar was jy?”

Natuurlik is die bedoeling nie dat vroue geen verantwoordelikheid hoef te neem nie, en nie ook in ’n huwelik moet dien en opoffer nie. Allermins! Die bedoeling is net dat ons iets van die wonder van God se orde moet snap.

Staan sy aan sy, huweliksmaats is gelykes

As ons kyk na konings, priesters, profete en hulle rol, was dit altyd posisies van leierskap, seggenskap en outoriteit. Tog is die konings wat met ’n goddelike nalatenskap vry geleef het, gekenmerk deur die feit dat hulle nie ander vertrap het nie, maar wel voorgeloop het.

In liefde het hulle gedien – vreesloos vir die Waarheid, bereid om hulle lewe te gee vir dit waartoe hulle geroep was. Hulle het hulle wysheid by God gekry, en alles gemeet aan die Skrif. Hulle het ingestaan vir die volk se sonde en rigting gegee vir dié wat verlore was.

Hoe wonderlik sal dit nie wees as ons huwelike so vry kan wees omdat daar ’n man in die verhouding is wat God eerste stel, sy vrou liefhet, en besef dat hy as hoof ’n besondere posisie van verantwoordelikheid geërf het nie.

’n Nuwe tipe verbond wag vir jou as jy as vrou in so ’n verhouding ook jou man dien, eer en respekteer. Ek sien ’n prentjie in my gedagtes vorm aanneem: ’n Koning en sy koningin, sy aan sy, gelyk in waarde. ’n Man wat sy vrou in tere liefde dien en daarom ’n kroon ontvang wat sy gewillig en met oortuiging op sy kop sit.

Ek sien ’n nageslag van mense wat vry is van tradisie en die hart van die verbond in die huwelik op ’n nuwe manier verstaan. Ek sien daardie koning en sy koningin swaarde uittrek teen die vyand. Hulle veg vír mekaar.

Mag jy en jou geliefde deel wees van hierdie prentjie, en mag jou kinders die vrugte daarvan geniet!