Vrydag, Augustus 23, 2019

Mentorklas

Lees artikels, kyk video’s, luister na
oudios, koop boeke en bespreek vir
een van ons mentors se funksies hier.

JANNIE PUTTER

Leierskaps- en persoonlike
ontwikkeling en sportsielkunde.

LIESEL KRAUSE-WIID

Geloofsgroei, berading en gesinsterapie.

GRETHA WIID

Huweliksgroei, seksualiteit en tieners.

LIZANNE DU PLESSIS

Ouerleiding, kinderontwikkeling en -terapie.

WOUTER SNYMAN

Finansies, besigheid en entrepreneurskap.