Jy word wat jy praat

62750
Jannie Putter

Jý is verantwoordelik vir jou eie geluk. Mense kan jou inspireer, maar slegs jy kan jouself motiveer. Vermy daarom diegene wat jou gedagtewêreld kan vergiftig!

Al hoe meer ouers bring hulle tieners na my toe vir raad en hulp, want hierdie mense het hoop verloor. Hulle voel depressief. Daar hang ’n kleed van swaarmoedigheid om hulle. Die realiteite van die lewe word te veel en hulle raak wanhopig.

Negatiewe grappies bly negatief al is dit snaaks

Dis hartseer maar waar – talle mense is net vir kort rukkies en spesifieke oomblikke gelukkig, en nog meer mense het eers ’n drankie nodig voordat daardie “gelukkigheid” na die oppervlak kom.

Baie grappe word gemaak oor ons land se toekoms, ons sportsterre, ons leiers en al die probleme van die lewe, maar niks van hierdie praatjies verhelder en verlig ons toekoms nie. Dit spreek eerder van duisternis, al word dit grappenderwys bedoel.

’n Navorsingsprojek het gewys dat dit waarop jy jou gedagtes fokus, ’n drama-tiese uitwerking op jou doelgerigtheid en sukses het. ’n Groep van 100 mense is in twee groepe verdeel. Groep A is gevra om vir vyf minute lank hulle gedagtes te fokus op enigiets wat hulle met ’n sokkerwedstryd kan assosieer. Groep B is aangesê om vir vyf minute hulle gedagtes te fokus op dinge wat hulle met ’n universiteitsprofessor kan assosieer.

Na die vyf minute moes al twee groepe ’n toets oor algemene kennis skryf. Groep A se slaagpersentasie was 42% en Groep B s’n 56%. Dit wys ’n betekenisvolle verskil, en al veranderlike was dit waarop hulle hulle gedagtes gefokus het vir vyf minute voordat hulle die toets afgelê het!

Dit waaroor jy praat en dink, dit word jy

Nou wil ek weet: Waaraan dink jy elke dag? As jy dink aan die nuus, die realiteit van die lewe, en as jy kyk na wat op TV aangaan, beteken dit jy stoot jou denke na ’n laer vlak – een van kommer, vrees en chaos. Jou sukses in die lewe verlaag as jy jou gedagtes op negatiewe en afbrekende dinge fokus! Maar as jy jou denke fokus op dit wat goed is – dankbaarheid vir ’n nuwe dag en nuwe kanse, jou gesondheid, geleenthede, geloof, energie en liefde – vul jy jou lewe met positiwiteit en inspirasie.

Iemand het eenkeer gesê: “Wys my jou vriende, en ek wys jou jou toekoms.” Want dit waaroor jy praat, en hoe jy met jou vriende praat, is dit wat jy uiteindelik ook word.

Hoeveel pret het jy elke dag? Het die mense met wie jy jouself omring, net pret as hulle drink of is daar pret in die menswees as julle saam kuier? Ek het ’n paar gholfvriende saam met wie ek ontsettend baie pret het. Daarom speel ek nie maklik saam met iemand anders nie, nog minder as ek hulle nie ken nie.

My tyd is te kosbaar om saam met mense te deur te bring wat vol gif en negatiwiteit leef. Ons groepie is baie kompeterend, maar die kruks is ons lag baie saam, want ons bring die beste in mekaar na vore. Dis soos medisyne vir my siel.

Omring jou met mense met ’n positiewe ingesteldheid

Kry mense in jou lewe wat jou fisies en geestelik met pret volmaak. George Cooper het gesê: “Leer om te lag. ’n Heerlike lagbui is beter as medisyne. Leer om op te hou kla.”

As jy niks goeds in die wêreld kan sien nie, bly ten minste stil daaroor. Leer voor enigiets anders om te lag. Dit koop meer vreugde as al jou geld in die bank. Die werklikheid is dat die lewe sy draaie met elkeen van ons sal loop, maar met genoeg pret en ’n positiewe gesindheid sal ons ons lewensreis tot die einde geniet.

Gee meer en verwag minder. Vergewe, skud af en gaan aan. Gaan terug na ’n tyd waar jy lekker kon lag en die lewe kon geniet. Probeer uitvind wat toe anders was.

Selfs al het jou omstandighede verander, sal jy wel met die regte gesindheid besluite kan neem wat jou lewe met meer pret kan vul.