Hoe om… te weet wat in die hemel wag

1276

Gelowiges weet ná die dood wag die hemel. ISAK BURGER beskryf met groot verantwoordelikheid wat die Bybel sê oor dit wat ’n gelowige in die lewe ná die dood kan verwag.

Oor hoe die hemel uiteindelik gaan lyk – die Nuwe Hemel en die Nuwe Aarde en die Nuwe Jerusalem wat daarop gaan neerdaal – vertel die Bybel ons nogal heelwat. En natuurlik kan ’n mens daaroor baie spekuleer en op verbeeldingsvlugte gaan.

Die heel belangrikste oor daardie plek waarheen ons gaan, is dat Jesus daar gaan wees. Lees weer wat Hy gesê het om sy dissipels se ontsteltenis te besweer: “En as Ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.” –Johannes 14:3

Die belangrikste feit van die hemel: Jesus is daar

Dít is vir die gelowige die heel wonderlikste wete: dat ons ná die dood saam met Jesus gaan wees. Hy is belangriker as die hemel self. Trouens, Hy maak die hemel waarlik hemel. Al sou daar verskillende interpretasies oor die Bybelse gegewens betreffende die hemel wees, oor één ding kan ons nie verskil nie – Jesus gaan daar wees. En as Hy daar is, sal dit wonderlik wees.

Die grootste trekpleister ná die dood, sal nie die onbeskryflike skoonheid van die hemel wees nie. Selfs nie eers die afwesigheid van alles wat vir ons smart en pyn en trane op aarde besorg het nie.

Die grootste trekpleister is die versekering dat Jesus daar gaan wees.

Maar nou sê die Bybel op verskillende plekke en maniere vir ons dat die hemel ’n wonderlike plek is – en die helfte is ons nog nie eens vertel nie! Dit móét ’n wonderlike plek wees as Jesus self gegaan het om ons plek daar vir ons voor te berei.

En dan is daar die versekering uit sy eie mond dat Hy sal terugkom om ons te kom haal wanneer ons huis gereed is. Dis wonderlike hemelse waarhede in mensetaal – sodat ons kan weet die beste wag nog vir ons.

Jesus sê Hy gaan om vir ons ’n plek te berei

Mense spekuleer en filosofeer baie oor die hemel asof dit net ’n idee of ’n toestand is. Let op dat Jesus van die hemel praat as ’n plek. Dis egter opmerklik dat Christus nie sê Hy sal ons kom haal en na die plek toe neem nie. Nee, Hy sal ons na Hóm toe neem.

Daar is baie dinge oor die hemel wat ons nie weet nie. Selfs oor dít wat die Bybel ons wel meedeel, is daar verskillende interpretasies. Die één feit waaroor ons egter 100% seker kan wees, is dat die Here self daar sal wees. Die belangrikste gegewe oor die hemel is, dat ons by Hom gaan wees. Die hemel is in die eerste plek sy huis. Dit is die belangrikste feit oor die hemel. Dis die essensie van die hemel.

Al is die hemel hoe wonderlik, niks kan met Christus self vergelyk word nie. Ons wil nie primêr hemel toe gaan om in ’n wonderlike, sondevrye, misdaadvrye plek te woon nie, maar om by Hóm te wees.

Ons kan verseker weet dat die plek te wonderlik is om in mensewoorde te beskryf, maar die wete dat ons saam met Jesus in hierdie plek gaan wees, is oorweldigend!

Dr Isak Burger is een van die bekendste kerkleiers onder die Christengemeenskap, en ook die skrywer van talle boeke en artikels. Hy is ook een van die stigterslede van die Christelike Televisie in Suid-Afrika en word ook op radio gehoor.