Hoe om te weet wat my doel is

0
653

’n Mens het unieke talente en gawes gekry wat jou identiteit help bepaal, sê Frans Cronjé. Die oomblik dat jy dit begin gebruik, begin jy jou roeping uitleef.

Net ’n klein groepie mense is gelukkig genoeg om van ’n jong ouderdom af al te besef wat hulle doel is, want vir die meeste van ons is dit maar ’n lang, uitgerekte ontdekkingsreis om by jou lewensdoel uit te kom.

Dit is ’n reis wat jy alleen onderneem en wat niemand in jou plek kan doen nie, nie eens jou ouers nie. Mense kan jou langs die pad leiding gee, maar uiteindelik is dit ’n reis tussen jou en God. Dit gaan daaroor om die kern van jou bestaan op aarde uit te pluis.

Wanneer jy hierdie ontdekkingsreis na jou lewensdoel begin, moet jy God ernstig vra dat Hy Sy doel met jou lewe sal bekendmaak. God SAL dit aan jou gee, as jy dit opreg soek – dit kan ek onomwonde en met sekerheid vir jou sê.

Psalm 37:4 sê: “Wees bly in die Here, en Hy sal jou hartsbegeertes aan jou gee.”

Wat my gehelp het om my lewensdoel te ontdek

Ek het die dinge waarin ek uitgeblink het en die dinge waarin ek nie so goed was nie, geïdentifiseer. Ek het my afgevra watter dinge vir my natuurlik of gemaklik gekom het en watter nie. Wat is my gawes en talente? Het ek die selfvertroue en kundigheid om myself in woorde uit te druk en op te tree binne ’n spesifieke milieu?

Ek het my verder afgevra waaroor ek passievol is. Sou ek dit doen, selfs al word ek nie daarvoor betaal nie?
My laaste vraag was: Hoe was my talente en gawes tot voordeel van my medemens? Het ek alreeds ’n verskil gemaak deur my gawes te gebruik? Indien nie, hoe moet ek dit regstel?

’n Tipiese wanopvatting rakende ’n mens se lewensdoel wat ek teëgekom het, is dat mense dink dat hulle lewensdoel hand aan hand loop met die een of ander groot taak. Ek het dikwels self beleef dat mense glo hulle lewensdoel moet iets groots of ingrypend wees, soos om president te word.

Ek stem nie hiermee saam nie. Die krag van jou lewensdoel lê daarin dat jy presies moet doen wat jy bestem is om te doen, ongeag hoeveel publisiteit of bewondering jy daarvoor ontvang.
Inteendeel, ek dink dat ’n persoon wat sy lewensdoel sonder enige openbare erkenning kan vervul, meer geseënd is. Die openbare wêreld is besaai met slaggate, soos trots, arrogansie en valse selfvertroue, wat jou aan ongelooflik baie openbare kritiek blootstel.

God roep mense om verskillende funksies te vervul

Ek glo dat dit nodig is dat God se lig in elke bedryf sal skyn, op verskeie maniere. Ons is nie geroep om perfekte namaaksels van mekaar te wees nie; ons lewensdoel gaan hand aan hand met ons uniekheid as individue op hierdie aarde.

Dit is nie net predikers wat God dien nie. ’n Predikant is nie belangriker vir God se koninkryk as enige ander gelowige nie. Ons dien bloot God en die mense om ons op verskillende vlakke.

Ek het uiteindelik begryp dat ek, om God behoorlik te kan aanbid, moet doen wat ek geskape is omte doen. Toe ek dit besef het, was ek in staat om te ontdek waar my plek in God se koninkryk is.

Ek het uitgevind dat ek geskape is om “stories te vertel wat ’n verskil maak”. Ek is verlos uit die tronk van my skuldgevoel en was vry om my hart en verstand te rig volgens God se doel vir my. Ek doen wat ek ken en waarvoor ek lief is – dit is my bedieningsveld.

Frans Cronjé is ’n skrywer, filmvervaardiger, akteur en besigheidsman. Hy is bekend vir die fliek Faith like Potatoes, asook Hansie en The Roar.