Wat as iemand leuens oor my versprei?

393

Eerlikheid is die bousteen vir enige verhouding. Leuens skend vertroue en plant saadjies van agterdog wat nie sommer uitgeroei kan word nie, sê SUSAN COETZER.

As ’n mens eers een keer gejok het, kan jy weer … en sou jy ook kon steel. Leuens begin binne en lei tot ’n oneerlike beeld na buite.

Ongelukkig raak jok so ’n gerieflike gewoonte dat ons dalk nie die nodigheid insien om dit af te leer nie. Ons verskoon dit graag as nie te ernstig nie, want “almal” doen dit.

Daar is ook mense wie se geesteswêreld oor jare so verstrengel is hierdeur dat hulle geen insig in die waarheid het nie. Hulle is verblind en letterlik “vasgebind” deur die vader van die leuen.

Baie mense word kwaad wanneer daar vir hulle gelieg word. Hulle kan nie glo dat iemand hulle geskenk van vertroue so kan skend nie.

En tog, dit help nie om iemand met feite, bewyse en logika na die waarheid te probeer oorhaal nie. Dit verg heeltemal te veel tyd en moeite van jou. Eintlik kan net God dit doen.

As gelowige vrou wil jy nie graag hartsvriende wees met iemand wat deur leuens beheer word nie. So ’n “vriendin” se woorde moet altyd met ’n sak sout geneem word. Jy moet altyd ruimte laat vir die onbetroubare details en kan nie op ware vriendskap staatmaak nie.

Dis goed om na mense te luister wat opbouende kritiek in liefde gee. Ons almal wil mos geestelik groei en ’n groter Ligdraer word. Waardeer dus opregte en eerlike terugvoer. En pas dit toe indien dit sinvol is.

Daar is verskeie redes waarom iemand sulke onwaarhede sal vertel. Dalk omdat hulle werklik nie van beter weet nie. Of omdat hulle jou nie persoonlik ken nie. Miskien is dit om beter oor hulleself te voel.

Druk jou ore toe! As jy afbrekende woorde ter harte neem, kan jy maklik van die regte koers afgeruk word. Hierdie woorde word juis doelbewus gebruik om jou te demotiveer om by ’n sinvolle lewe uit te kom.

Wees baie versigtig, hierdie mense is soms binne jou eie familie en vriendekring. Druk oorpluisies in. Of Prestik as jy nie oorpluisies het nie!

As gelowige moet jy ’n vredemaker word – een wat in konflik kan uitreik, selfs wanneer jy nie die skuldige party is nie.

Jy moet ’n geestelike sagtheid ervaar. En stil kan luister wanneer iemand vals beskuldigings rondslinger of leuens oor jou vertel.

Die eie ek moenie in die pad staan wanneer vals stories oor jou versprei word nie. Dan sal jy vol vrede wees – selfs in moeilike omstandighede.

So kry jy ’n veilige innerlike fort, met mure wat bestand is teen leuens en wat nie tuimel as dinge om jou instort nie. Dit sal vir baie kalmte sorg, in jou eie hart en ook in dié van ander in die wêreld. 

My een woord Koop die boek MY ÉÉN WOORD  aanlyn by voelgoedboeke.co.za.