GeloofsTERAPIE

Redakteurskeuse |

GeloofsTERAPIE

Niemand spring lyding vry nie. Genesing ná seerkry is egter moontlik, sê skrywer en geloofkenner LIESEL KRAUSE–WIID God is in ons seer seisoen steeds dáár ...

Fokus weer op die drome wat jy van jou fondasie af in jou hart se kamers bêre. Bou daardie droomhuis en laat die hoop en ...

Die meeste ma’s weet hoe dit voel om moeg te wees en hulle lus vir die lewe te verloor. Maak jouself ’n prioriteit en hou ...

Maak kontak

Koop aanlyn

Om e-boeke, oudioboeke, Voelgoed-produkte en méér aanlyn te koop, kliek op voelgoedwinkel.co.za.

Om e-kursusse, video- en oudio-kursusse, video’s, oudio’s en méér aanlyn te koop, kliek op voelgoed-leer.co.za.

Advertensies, promosies en borgskappe

Om op ons webblad, Voelgoed LIVE, nuusbriewe en sosiale media te adverteer, óf om funksies, webinare en podsendings te borg, kontak Bianca Marais (Gauteng) by [email protected] of 084 491 0997, of Helien Gous (Gauteng en Wes-Kaap) by [email protected] of 084 549 2286.

Geborg deur Virseker

Die Voelgoed-webblad word met trots geborg deur Virseker. Vir versekering in jou taal, kliek op virseker.co.za.

Scroll to Top